Demokratiska utmaningar 2024

Det här pedagogiska materialet utgår från en klassiskt förankrad demokratimodell, Demokratins ABC. Den appliceras på tre olika nivåer – inom en organisation, inom ett land och internationellt – för att åskådliggöra den aktuella bakgrunden till dagens demokratiska utmaningar. Mänskliga rättigheter har fått sin egen bakgrund liksom civilsamhället.

Till varje bakgrund hör en eller ett par praktiska tillämpningar i pdf-format, som hänvisar till en omfattande metodbank – från bikupa till öppet forum. Läs mer