Demokratiska utmaningar 2024

Om webbplatsen

Webbplatsen democracy.se var från början en flerspråklig version av min bok Demokratiska utmaningar, utgiven på Ordfronts förlag 2008. Ett destillat av många års praktiska erfarenheter från workshops, kurser och demokratiprojekt tillsammans med ett flertal andra samverkande inom nätverket DemokratiAkademin.

Vi kom med tiden i kontakt med tusentals deltagare, som först fick ta ställning till vad de gillade bäst med demokrati. Oavsett var i världen de hörde hemma – och vare sig de var skolelever, administratörer, politiker eller föreningsmänniskor – så prioriterade de flesta delaktighet och deltagande. Långt färre valde den representativa demokratins grundtanke: att medborgarna med fredliga medel kan avsätta sina styrande politiker och välja nya i fria val.

Varken de folkvalda eller den akademiska världen verkar ha tagit den utmaningen riktigt på allvar. Med ett undantag: filosofen och statsvetaren Robert A. Dahl. I sin bok Demokratin och dess antagonister (Ordfront 1999) kopplade han ihop representations- och deltagar­perspek­tivet till en generell teori. Den vilar på en klassisk tvåtusenårig grund i synen på vilka alternativa politiska styrformer det finns att välja mellan. Här har vi sammanfattat Dahls tankar i en enkel modell: Demokratins ABC.

ABC-modellen appliceras här på organisationsnivå, inom ett land och internationellt. På så vis kan jag presentera bakgrunder på olika nivåer till dagens demokratiska utmaningar. Mänskliga rättigheter har fått sin egen bakgrund liksom civilsamhället. Till varje bakgrund hör en eller ett par praktiska tillämpningar i pdf-format, som hänvisar till en omfattande metodbank – från bikupor till öppet forum.

Genom en olyckshändelse släcktes webbplatsen ned under pandemin. Inför uppgiften att rekonstruera den, visade sig själva modellen med sina tillämpningar fortfarande hålla måttet. Men år 2024 är de demokratiska utmaningarna annorlunda och allvarligare än de var för drygt 15 år sedan när materialet först publicerades. Jag har därför bearbetat bakgrunderna rejält.

I det arbetet har jag haft en ovärderlig redaktionell hjälp av Pernilla Johansson, som även var redaktör för materialet i dess första version.

Kostnaderna att återigen få upp den svenskspråkliga delen av sajten på nätet har föreningen Ordfront stått för.

Det här studiematerialet omfattas av en Creative Commons-licens, vilket innebär att det kan laddas ned och kopieras utan kostnad – förutsatt att källan anges.

Stockholm den 25 april 2024

Göran Hemberg

Kontakt:
Göran Hemberg, författare: goran.hemberg@democracy.se
Pernilla Johansson, redaktör: pernilla.johansson@democracy.se
Kristoffer Broberg, webbmaster: kristoffer@democracy.se
Anna Wigenmark, Föreningen Ordfront: anna.wigenmark@ordfront.se