Bastırma teknikleri

Bazen toplantılara kuraldışı metotlar kullanan bir kaç kişinin egemen olduğu görülür.

Norveç’li sosyal psikoloji profesörü Berit Ås, erkeklerin, kadın iş arkadaşlarına karşı kendi pozisyonlarını güçlendirmek için beş çeşit bastırma (egemenlik kurma)  tekniğini kullandıkları tesbitinde bulundu. Fakat bu bastırma teknikleri cinsiyet farkı gözetilmeksizin herkese karşı kullanılabilir:

  1. Görünmez kılmak: muhalif durumundaki insanları görmezden gelerek onları susturmak ya da marjinalize etmek.
  2. Gülünç duruma düşürmek: manipulatif bir biçimde – örneğin yersiz ve göze batıcı bir biçimde benzetmelerde bulunarak – kişinin öne sürdüğü düşüncenin gülünç ve önemsiz olduğunu ileri sürmek. Diğer bir yöntem de herkesin önünde kişinin dış görünüşünü eleştirmek.
  3. Bilgilendirmekten geri durmak: örneğin, kendisine ulaşan bilgiyi ilgili olan herkese değil de sadece çok yakın arkadaşlarına aktarmak. (Çoğu zaman düşünülmeden yapılır)
  4. Çifte cezalandırma: insanları, hangi alternatif davranışı seçerse seçsin aşağılanıp cezalandırılma durumuna itmek.
  5. Suçluluk duygusu yaratmak: insanların kendi özelliklerinden dolayı utanç duygusuna kapılmaların yol açmak ve başlarına gelen olumsuz bir şeyin kendi hatalarından kaynaklandığını ima etmek. Genelde gülünç duruma düşürme ve çifte cezalandırmayla birlikte meydana gelir.

Dairesel bir turda bir bastırma tekniğinin tespit edilerek ondan bahsedilmesi, ayrımcılığın önünün kesilmesine ve grup içerisinde tekrar Eşit davranma prensibinin hayata geçirilmesine yeter. Daha iyi toplantılar için araçlar bölümüne de bakınız.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Metot Bankası, Yöntemler kategorisine gönderildi