Demokratik örgütsel gelişme

Hedef grubu

Katılımcıların kendi örgütleri

Amaç

1. kendi örgütündeki demokratik eksiklikleri tespit etmek

2. bunları giderebilmek için bir eylem planı taslağı yapmak

Diyalog konferansı (bkz Metotbankası) masalar (istenilen sayıda olabilir) etrafında, her masada 5-6 kişi olmak üzere üç ayrı konuşma turuyla yapılır. Her masanın bir yöneticisi vardır. Her konuşma turundan sonra yönetici hariç, masadakiler bir başka masaya geçerek yer değiştirirler. Yöneticilerin görevi:

 • katılımcılara konferans materyalini dağıtır ve üç konuşma turu boyunca aynı masada kalır
 • konuşmaların başlamasını sağlar ve katılımcılara yönergelerle ilgili yardımcı olur
 •  katılımcılardan birini süreyi kontrol etmekle görevlendirir. Bu kişi süre bitiminden 5 dk önce konuşmacıları uyarır ve tur süresinin bitimini haber verir.
 • 2. ve 3. turun başlangıcında bir önceki turdaki konuşma sonuçlarını özetler

Birinci görüşme turu (temel gruplar):

Örgüt barometresi
Katılımcılar Demokrasi barometresini bireysel olarak doldurur ve puan verirler. 10 dk
Ortaya çıkan sonuçlar masada bulunan materyalde bir araya getirilir. Neler değiştirilebilir? Süreçteki hangi evre üzerinde daha çok durmak istiyorsunuz? 15 dk
Katılımcılar, birlikte demokratik test listesini gözden geçirirler. Örgütte bazı demokrasi kriterlerinin yerine getirilmesini engelleyen formaliteler var mı? 20 dk
İkinci görüşme turu (karma gruplar):
Kaynakların ve engellerin dökümünü yapmak 30 dk
Masa yöneticisi, örgüt barometresinin sonuçlarını özetler ve temel grubun üzerinde çalışmaya karar verdiği sürece ait evreyi tanıtır.
SWOT-analiz (bkz Metotbankası).
 1. Burada, örgüt içerisindeki yöneticiler ve aktif üyeler örgüt içi çevre, kalan diğer üyeler, hedef gruplar ve dışarıdakiler ise dış çevre olarak tanımlanır.
 2. Her karede en az 3 faktör/etken.
İçe dönük güçlü yanlar
İçe dönük zaaffiyetler
Dış imkanlar
Dış tehditler

 

Üçüncü görüşme turu (temel gruplar):

Eylem planı için taslak 30 dk

·        Masa yöneticisi, karma grubun belirttiği arzu edilen değişiklikler önünde engel teşkil edebilecek veya o doğrultuda yardımcı olacak faktörlere ilişkin dökümünü tanıtır. Katılımcılara buna ekleme yapmaları için imkan verilir. Kısa bir tartışma: olumlu faktörlerden nasıl yarar sağlanabilir? Olumsuz faktörlerle nasıl başa çıkılır?
·        Katılımcılar arzu edilen değişimi somut bir hedef olarak formule eder ve üç aşamadan oluşan bir eylem planı yapar:
Hedef:
Aşama 1:
Aşama 2:
Aşama 3:
Ortak sunum ve tartışma
 • Her temel grubun SWOT-analizi ve ilave olarak da eylem planları salondaki duvarlara asılır.
 • Tüm konferans katılımcıları, duvara asılan analiz ve eylem planlarını incelerler.
 • Her katılımcı, özellikle ilginç bulduğu noktalara bağımsız bir şekilde renkli puan pullarını (bkz Metotbankası) yapıştırır.
 • Sorular ve tartışma.
Çizgi (bkz Metotbankası)
 • Konferansı teşvik edici buldunuz mu?
 • Yeni düşünceler edindiniz mi?
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
na , Örgütsel seviyede, Uygulama kategorisine gönderildi