Blog Arşivleri

Dönerli toplantı görevlileri

Toplantı yönetimi, bir kaç kişi arasında dağıtılmasında fayda olan karmaşık bir faaliyettir. Görevler katılımcılar arasında dönerli bir şekilde yerine getirilirse, herkes örgütün işleyişi konusunda fikir sahibi olmuş ve toplantılar karşısında sorumluluk duygusu yüklenmiş olur.

moderatör – herşeyden önce söz hakkı verir, konuşmayı bıktırıcı bir şekilde uzatanları uyararak asıl konuya dönmelerini sağlar, tartışmayı özetler, karara ulaşılmasını sağlar. Moderatörün aynı zamanda kendi işine gelen konuları öne sürmesi doğru değildir. Böyle bir durumda başka biri moderatörlük görevini üstlenmelidir.

sekreter – her konuda hangi kararın alındığını özetleyerek onaylatır ve gelecek toplantıda takip edilmesi için protokole kaydeder.

Zaman kollayıcı- Toplantı süresince herkesin konuşma süresine riayet etmesini ve toplantının kararlaştırılan sürede bitmesini sağlar. Bu şekilde diğerleri toplantının içeriğine konsantre olmuş olurlar.

gözlemci – toplantı başlamadan belirlenir. Toplantının kuralınca yapılıp yapılmadığını gözler: toplantı zamanının katılımcılar arasında dağılımı, dikkate değer şeylerin olup olmadığı, bastırma teknikleri, mola ihtiyacı vb.´Söz topu ve dairesel konuşma turu, hemen kolaylıkla uygulanarak iyi sonuç alınabilecek iki araçtır. Ortak gündem ve dönerli toplantı görevlileri ise bir deneme sürecini gerektirir. Her dört aracın kurumsallaştırılması başarılırsa, örgüt içerisindeki güç paylaşımında ve ayrımcılık eğilimlerinin önlenmesinde önemli adımlar atılmış anlamına gelir.

Demokratik örgütsel gelişme uygulamasına da bakınız.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Metot Bankası, Toplantılar, Yöntemler kategorisine gönderildi

Ortak gündem

Dairesel bir turla başlayan toplantıda katılımcılar:

  • gündemde ale almak istedikleri sorunları belirtir
  • toplantının amacının bilgilendirme, tartışma veya karar alma mı olduğunu tespit eder
  • her tartışma maddesine ne kadar bir süre ayrılacağına karar verir

Bu tespitler, büyük bir bloknot kağıdına herkesin görebileceği bir şekilde yazılır.

Gündem konuları için önerilen zaman, belirlenen toplantı süresini aşıyorsa, her konu için uygun görülen zaman süresi kısaltılır ve gerekirse bazı konular başka bir toplantıya ertelenir. Daha sonra  süreleri kısıtlanan bu konuların sıralamasına gidilir ve herkes sırası geldikçe sorumlu olduğu konuya giriş konuşması yapar. Pek zaman almayan bu prosedür, gündem konularının öncelik sıralamasının birlikte ve açık bir yöntemle belirlenmesini sağlar.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Metot Bankası, Toplantılar, Yöntemler kategorisine gönderildi

Dairesel tur

Sözü kesilmeksizin herkes sıra kendisine gelince kısa bir süre konuşur. Konuşmama hakkı da vardır. Soru, yorum ve tartışma yoktur. Yönetici olmaksızın sürdürüleceği için tur için bir tema tespit etmek önemlidir:

  • Şimdi ve burada turu – Herkes aklına takılan şeyleri dile getirir. Böylelikle toplantı esnasında gereksiz şeyleri düşünmekten kurtulup kendisini tam anlamıyla toplantıya verebilir.
  • Gündem turu – bu toplantıda benim için önemli olan konu hangisidir.
  • Tespit etme turu (tartışmadan önce) – Tartışma boyunca akılda tutulması gereken önemli bir şey
  • Öneri turu (tartışmadan sonra) – her hangi bir gerekçe göstermeksizin herkes karara ilişkin öenride bulunur

Kapanış turu – toplantının iyi tarafları neydi ve neler düzeltilebilir

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Metot Bankası, Toplantılar, Yöntemler kategorisine gönderildi

Söz topu

Sözün kimde olduğunu belirtmek ve söz alan kişinin dikkatlerin odağında olmasını sağlamak amacıyla kullanılan yumuşak ve hafif bir top.

Konuşmacının, sözü kesilmeden kendisini ifade etmesini, diğerlerinin de dikkatleri dağılmaksızın konuşmacıyı dinlemelerini sağlar. Birazcık antrenmanla büyük gruplar içerisinde moderatör olmaksızın topun elden ele dolaşmasıyla toplantının yürütülmesi mümkündür.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Metot Bankası, Toplantılar, Yöntemler kategorisine gönderildi