Blog Arşivleri

İhtiyaçtan haklara

Amaç

Katılımcıların:

 • BM İnsan hakları beyannamesine aktif ilgilerini sağlamak
 • Soyut prensiplerle günlük arasındaki uçurumlar üzerinde düşünmelerini sağlamak

 

1. Beyin fırtınası

 

 • Katılımcıları 5-6 kişiden oluşan gruplara ayırarak onlara şu yönergeyi verin: “Yarın bir kazaya uğrayacağınızı tasavvur edin. Tuhaf bir şekilde tam ölüm anında ikinci bir yaşam teklifiyle karşılaşacaksınız, ama bir şartla; dünyanın neresinde yeniden doğacağınızı ve ailenizin sosyal statüsünü bilmeden. Böyle riskli bir teklife evet der miydiniz?

Başka bir deyişle: şu veya bu şekilde insanlığa layık bir yaşam için ne gibi şartlar gereklidir? İnsanca bir yaşam için hangi temel ihtiyaçlar veya koşullar gereklidir? Ayrı ayrı not kağıtlarına elden geldikçe somut bir şekilde yazın.”

 

2. BM İnsan Hakları Beyannamesi

 • BM İnsan Hakları Beyannamesi metnini her katılımcıya dağıtın. Metni okumaları için 10 dk süre tanıyın. Bu arada aşağıdaki başlıkları büyük bir bloknot kağıdına yazarak herkesin görebileceği bir yere asın:

BM Beyannamesi

Madde  1       Ana paragaf

Madde  2 – 5 Temel hak ve özgürlükler

Madde  6-12 Hukuksal güvence

Madde 13-15 Hareket özgürlüğü ve uyrukluk

Madde 16-17 Aile ve mülkiyet

Madde 18-21 Yurttaşlık hakları ve politik haklar

Madde 22-27 Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar

Madde 28-30 Uluslararası düzen

3. İhtiyaç duyulan hakları ayrıştırmak ve biraraya getirmek

 • Her grubun beyin fırtınasında vardıkları temel ihtiyaçlardan hareketle yazmış oldukları kağıtları ayrıştırmasını sağlayın
 • Bu haklardan hangisi BM Beyannamesinde açık bir şekilde garanti edilmiştir? (Örneğin, aşk bunlar arasında yoktur) Katılımcılar not kağıtlarına Beyannamenin ilgili maddesini yazarlar.
 • Bu süre içerisinde BM beyannamesinin madde başlıklarını her biri ayrı bir kağıda gelecek şekilde büyük bloknot kağıtlarına yazarak duvarlar tutturun.

4. Bir araya getirme ve fikir yürütme

 • BM Beyannamesindeki maddelerle açık bir şekilde ilintili olan not kağıtları uygun maddenin altına gelecek şekilde yapıştırılır
 • Ortaya çıkan motif üzerinde fikir yürütün: Bazı başlıkların altı neredeyse boşken, diğerleri oldukça dolu mu? Bu motif nasıl izah edilebilir?
 • Her hangi bir yere yerleştirilemeyen kağıtlarda neler yer alıyordu?

5. Politik Önlemler

Yaşamayı düşünebileceğiniz uygun bir ülkenin politik çerçevesini birlikte oluşturdunuz.

 • Ülkenin resmi kurumlarının öncelik tanımasını istediğiniz konunun bulunduğu not kağıdının yanına yeşil pullardan bir tane yapıştırın. Resmi kurumların bulaşmasını istemediğiniz konunun olduğu not kağıdının yanına kırmızı pul yapıştırın.
 • “Pullama”ları (bkz Metot bankası) tartışın: resmi kurumların sizin istediğiniz şekilde hareket etme olasılığı var mıdır?

Yorumlar

 • Genelde Ekonomik, Sosyal ve Kültürel hakların altında çok sayıda not kağıdı toplanırken, Hukusal Güvence, Hareket Özgürlüğü, Uyrukluk ve Aile ve Mülkiyetbaşlıkları altında göreceli olarak daha az kağıt yer alır. İlk gruptakiler somut düşünce çağrışımlarıyla günlük yaşamla bağlantılıyken, ikinci gruptakiler – en az birinciler kadar önemli olan ama kolay akla gelmeyen – daha soyut olarak algılanırlar.
 • Hiç bir gruba ait olmayıp artakalan kağıtlar genelde çevre sorunlarıyla bağlantılıdır. BM beyannamesinin kabul edildiği 1948’lerde çevre sorunları yakıcı politik konular kapsamında bulunmuyordu.
 • Bloknot kağıtlarında bazen BM Beyannamesiyle ilintisi zor olan not kağıtlarına da rastlanabilir. Her başlığa denk düşen konu yerleştirmeleri elbette tartışılabilir. Eğitici, bu konuyu büyütmekten kaçınmalıdır.
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
İnsan Hakları ve Demokrasi, Uygulama kategorisine gönderildi Etiketler: