Blog Arşivleri

Gündeme odaklanma

Amaç

 • Odak gruplarındaki (bkz Metot bankası) güncel politik sorunları tespit ederek gündem problemini aydınlatmak

Arka plan

Bir zamanlar çikolata paketi için kavga eden üç oğlan çocuğu varmış. O sırada yaşlı bir amca görünmüş:

– Çocuklar, çocuklar! Kavga etmeyin. Şiddet şiddeti doğurur.

– Sen bu işe karışma bakalım, moruk!

– Karışırım elbette, der yaşlı amca. Ben bu okulda öğretmenim çünkü.

– Eeeee? der Ahmet.

– Bu okulda kavgaya karşı sıfır tolerans kuralı var.

– Eeee sonra? der Mehmet.

– Evet ama bu öğretmenler toplantısında demokratik bir şekilde alınan bir karar!

– Ya demek öyle, diye söze karışır üçüncü çocuk. Peki bizim kim olduğumuzu biliyor musun?  Bizler Üç Silahşörler Birliğindeniz ve düşünüp taşındıktan sonra  çikolata paketi için asilce bir kavga etmeye karar verdik.

Gerçek hayattaki uyuşmazlık sorunları daha az saçmadır ve daha önemli konuları ilgilendirir mutlaka. Ama sadece şiddete dayalı dayalı çözümlerden değil otoriter çözümlerden de kaçınmak istediğimizde, çok rahat benzeri güç durumlara düşebiliriz: karar yetkisinin kendisine ait olduğunu iddia eden farklı örgütsel yapılanmalar çıkar karşımıza. Şayet taraflar ortak demokratik bir strukturu paylaşıyorlarsa, gündem problemini çözmek mümkündür. Burada farklı varyantlar vardır. Örneğin:

 • Okuldaki kuralları, öğretmenlerin ve öğrencilerin eşit yurttaşlar olarak yer alacağı geniş bir toplantıda belirlemek
 • Kuralların, tüm ilgili grupların temsil edildiği, demokratik olarak seçilmiş olan bir organ tarafından belirlenmesi.

1. Temaya odaklanma

“Ele alınması gereken önemli güncel konular”

 

2. Tespit etme

 • En fazla 6 kişiden oluşan bireysel fikir fırtınası grupları oluşturun. Her katılımcı, ciddi bulduğu 5 güncel sorunu her sorun bir not kağıdına yazılacak şekilde kaydeder.

3. Ayrıştırma ve öncelik sırası belirleme

 • Katılımcılar soruları birbirlerine anlattıktan sonra, kağıt parçacıkları konuların içeriğine göre gruplandırılır. Aynı şeyi içeren kağıtlar üstüste konur.
 • Her katılımcı, ortaya konulan konuların üçte birine denk gelecek şekilde öncelik tanımak istediği konulara birer çapraz işareti koyar.
 • Grup, en fazla çapraz işareti almış kağıtları, üzerinde çalışmaya devam etmek üzere ayırır.

4. Şimdiki durumu değerlendirmek

Ortak öncelik verilmiş konular bugün nasıl ve nerede kararlaştırılıyor. Önceden ayrılmış olan yedi kağıt parçacığının her birini aşağıdaki tabloda bulunan sütunlara yerleştirin.

1. Bireysel: katılımcıların kendileri tarafından

2. Dahili: grubun yada örgütün kendi içinde

3. Görüşmelerle: dış aktörlerle fakat resmi kurum kararı olmadan

4-6. Yerel/ulusal/uluslararası: ayrıca bu seviyelerden birinde resmi karar gerektiren konular

7. Nerede olduğu belli değil: kağıdı en sağdaki sütuna yerleştirin

1

2

3

4

5

6

7

Bireysel
Dahili
Yalnız görüşmelerle
Belediye kararı
Ulusal parlamento kararı
Uluslararası karar
Yeri belli değil
 

 

 

5. Ortak analiz

Gruplardan çıkan sonuçları karşılaştırın. 3-7. sütunlardaki politik konulara konsantre olmaya çalışın ve yeri belirsiz olanlar üzerinde durun:

 • Farklı karar seviyeleri mi işin içerisinde? Yetki anlaşmazlığına düşmeden böyle bir durumun üstesinden gelmek mümkün müdür?
 • Konuyu gündemine almış olan herhangi bir örgütsel yapılanma var mı halihazırda? Eğer yoksa, bir çözüme ulaşabilmek için nasıl bir strateji belirlenmelidir?

Yorumlar

Grubun yerleştirmekte zorlandığı yeterince açık olmayan konular varsa, bu herşeyden önce gündem problematiğinin karmaşık ve zor çözülür olmasından kaynaklanıyordur. Hiçbir örgütsel yapılanma – egemen devletler de dahil olmak üzere – üyelerin her istedikleri konuyu ele alabilmesine izin verebilecek açıklıkta bir gündeme sahip olma anlamında özerk değildir. Bir halk çoğunlukla diğerlerinin aldığı önlemlerden zarar görür ve aynı şekilde kendileri tarafından alınan önlemler de dışarıdaki başkalarını etkiler. Bu problematik – etkilenen kesimin her zaman karar alan kesimle örtüşmediği (bkz Demokrasinin ABC’si bölümü) – prensipte şu şekilde çözümlenebilirdi:

 • Herkesin, bir çok farklı örgütsel yapılanmaya ulaşabilme imkanı ve bu yapılanmaların ilişkili tüm konularda karar alma yetkisine sahip olması
 • Ve bu örgütsel yapılanmaların aynı tür konularda karar vermemeleri

Federalizm

Farklı ve ayrı seviyelerde karar mekanizmalarını içeren bir sistemi gerektirir: örneğin ülkeler, görece açık gündemlere sahip, eğitim sorunları, sosyal hizmetler, sağlık vs konularında karar yetkilerini daha alt yönetim birimlerine -İsvec’te belediyelere – havale eden oldukça bağımsız birimlerdir. Bu durumda, alt birimler daha sınırlı bir gündeme sahip olurlar: sadece belli konularda karar yetkisine sahiptirler. Aynı şekilde ülkeler, güvenlik, ticaret vb konularda karar yetkilerini daha büyük çaptaki uluslararası örgütsel yapılanmalara devredebilirler.

Farklı karar seviyelerinde bir çok birimi içeren böyle bir sistem, birimlerin birbirlerine anlaşılır ve düzenli bir federal strukturle bağlı olması – aşağı seviyelerde göreceli olarak daha açık, yukarılarda ise daha sınırlı bir gündemi olan – koşuluyla yaklaşık demokratik olabilir. Oysa çoğunlukla aksamalar bu noktada olur. Kimin kime yetki devrettiğinin belli olmadığı yerde, sorumlular da olmaz. Bir çok önemli sorun nereye ait olduğu belli olmadığı için askıda kalır.

Bu gündem problematiği, yönetenlerle seçenler arasındaki mesafenin büyük olduğu, devasa ölçekli temsili sistemlerde daha da kötü bir hal alır. Temsilciler kendi işlerine gelen sorunları yürüten “yukarıdakiler”e dönüşürlerse, bu durum Eşit Davranma normunun sadece belli gruplar için geçerli olduğu ve karizmatik bir liderin Kişisel Bağımsızlık kuralınıayaklar altına aldığı populist çözümsüzlüklere zemin hazırlar.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
na , Uluslararası Seviye, Uygulama kategorisine gönderildi