Blog Arşivleri

Güçlü bir sivil toplum

Hedef grubu

Demokratik toplumsal gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan örgütler ve resmi kurumlar

Amaç

Katılımcılara şu imkanları vermek:

1. Gelecek bir projede neler olabileceğini oyunumsu bir şekilde görünür kılmak, tartışmak ve değerlendirmek

2. Bu yeni perspektif ışığında proje düşüncelerini demokratik doğrultuda güçlendirmek

Diyalog konferansı (bkz Metot bankası) masalar (istenilen sayıda olabilir) etrafında, her masada 5-6 kişi olmak üzere üç ayrı konuşma turuyla yapılır. Her masanın bir yöneticisi vardır. Her konuşma turundan sonra yönetici hariç, masadakiler bir başka masaya geçerek yer değiştirirler. Yöneticilerin görevi:

 • Katılımcılara konferans materyalini dağıtmak ve üç konuşma turu boyunca aynı masada kalmak
 • Konuşmaların başlamasını sağlamak ve katılımcılara yönergelerle ilgili yardımcı olmak
 • Katılımcılardan birini süreyi kontrol etmekle görevlendirmek. Bu kişi süre bitiminden 5 dk önce konuşmacıları uyarır ve tur süresinin bitimini haber verir.
 • 2. ve 3. turun başlangıcında bir önceki turdaki konuşma sonuçlarını özetlemek

Birinci görüşme turu (bir veya birkaç projenin görüşüldüğü temel gruplar):

Projenin yerine getirildiği sürede meydana gelen olaylara ilişkin “Anılar”

 • Beyin fırtınası. Kendinizi gelecekte tasavvur edin: projenin başlama süresinin üzerinden bir yıl geçmiş ve proje henüz bitmiştir. Canlı tartışmaların yapıldığı bir değerlendirme toplantısında bulunuyorsunuz. Beklentileriniz ve kaygılarınız birer anıya dönüşmüş durumda. Herkesin bu süre içerisinde hem proje içi çalışmalarda hem deproje dışında meydana gelen somut irili ufaklı, beklenen-beklenmeyen ve olumlu-olumsuz bir yığın anısı var. Herkes, bu şekildeki 5 “anısını” her anı bir kağıda yazılacak şekilde not kağıtlarına kaydeder. En az iki kağıt çevrede meydana gelen beklenmeyen olaları içerir. Kurallar:

1. Çılgın ve gerçekdışı olanlar da dahil olmak üzere bütün düşünceler mükemmeldir.

2. Bu evrede herhangi bir sorumluluk yüklenmek ya da anlaşmaya varmak zorunda değilsiniz.

3. Somut düşünün:

– Olay nerede oldu? Aktiviteler ne zaman meydan geldi?

– Kimler ve kaç kişi vardı med?

– Hafızanızda iz bırakan diğer olaylar?

4. Not kağıdını herkesin okuyabileceği şekilde okunaklı yazın 15 dk

Düzenleme. Katılımcılar kağıt parçalarını sırasıyla tek tek okur ve birbirlerinin üzerine gelmeyecek şekilde masaya yayarlar.

1. Örnek olabilecek bir motif  görebiliyor musunuz? Birbirinin aynı olanlar? (bu durumda aynı olan kağıtlardan biri atılır)

2. Yaklaşık aynı içeriğe sahip olan kağıtları bir araya getirin.

3. Ortak başlıklar bulun. 20 dk

 

 

İkinci görüşme turu (karma gruplar):

İmkanlar haritası(Bkz Metot bankası)

 • Olayların ve aktivitelerin değerlendirilmesi

Masa moderatörü bir önceki görüşmede düzenlenen “anıları” yeni gelen karışık gruba tanıtır. Katılımcılar şimdi hep birlikte aktiviteleri ve olayları değerlendireceklerdir:

– Meydana gelenler isteniliyor muydu, istenilmiyor muydu?

– Meydana gelmeleri olası mıdır?

Moderatörün bir tek görevi vardır: katılımcıların her kağıt parçasının – aşağıda gösterildiği gibi büyük bir kağıt üzerine çizilecek olan – İmkanlar Haritası üzerinde nerede konumlandırılacağı üzerinde hemfikir olmalarını sağlamak:

– Bu kağıt neden özellikle burada bulunmalı??

– Neden skalanın biraz daha içine doğru ya da dışına doğru değil?

–  Buranın doğru yer olduğu konusunda gerçekten hemfikir misiniz?

til_4_1.png

 

Üçüncü görüşme turu (önce temel gruplarla, sonra peojelere göre):

Öncelik tanıma ve önlemlere yönelik öneriler

1. Tartışma ve öncelik tanıma

 • Masa moderatörü temel gruptan olan katılımcılara imkanlar haritasını tanıtır. Herhangi bir kağıdın yanlış yerleştirildiğini düşünen birileri varsa, kağıtın bulunduğu yerden, temel grubun bulunmasını uygun gördüğü yere bir ok işareti çizilir.
 • Tartışma: demokratik toplumsal bir gelişme için hangi olaylar ya da aktiviteler – olumlu ya da olumsuz – en büyük etki gücüne sahiptirler? Soruyu daha somut hale getirebilmek için aşağıdaki demokratikleştirme stratejileri listesinden faydalanabilirsiniz:

1. dahili, Yaşam simidi yardımıyla örgütsel seviyede

2. harici, ulusal ya da uluslararası seviyede: ett rättighetsbaserat arbete i syfte att haklar temelinde şu amaçla yapılan bir çalışma:

 • sivil toplum içerisindeki diğer örgütleri güçlendirmek
 • YD kurumlarını güçlendirmek (politik sistemin girdileri -input)
 • Kamu sektörünü ve özel sektörü etkilemek (sistemin çıktıları – output)
 • Öncelik tanıma: her katılımcı dört kağıt parçasını kalemle belirgin bir şekilde işaretler 25 dk

2. Önlemlere ilişkin öneriler

Her örgüt imkanlar haritasındaki kendi kağıt parçacıklarından hareket eder. Kendi projenizi demokratik doğrultuda daha da güçlendirebilmek için iki önlem planlayınız.

 • planını, önerilerinizin ne şekilde kabul ettirilip uygulanacağını da gözönünde bulundurarak gerekli şekilde doldurunuz ve tanıtıma hazır hale getiriniz :
Önlemler
Uygulama
 

Başlık

 

Maddeler halinde
tanımlama:

 

 

 

 

 

 

Başlık

 

Maddeler halinde
tanımlama:

 

 

 

 

 

 

Ortak tanıtım ve tartışma

 • İmkanlar haritaları her projenin önlem planlarıyla birlikte duvarlara iliştirilir.
 • Tüm katılımcılar asılı olan planları inceleyip okurlar. Herkes özgürce en çok ilginç bulduğu üç önlemin yanına minik pullardan (bkz Metot bankası) yapıştırır
 • Sorular ve tartışma

Çizgi (bkz Metot bankası)

 • Konferansı gayrete getirici ve teşvik edici buldunuz mu?
 • Yeni düşünceler edindiniz mi?
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
na , Sivil Toplum ve Demokrasi, Uygulama kategorisine gönderildi