SWOT

SWOT är en metod att undersöka vilka styrkor och svagheter som finns internt i en organisation, vilka möjligheter och hot som finns i omvärlden utanför och hur dessa faktorer påverkar problemlösningen

SWOT är en förkortning av orden Strength, Weakness, Opportunity och Threat.

Man utgår från en problemställning och formulerar sitt mål, det man vill uppnå. Sedan identifierar man:

  • styrkor inom organisationen som kan användas för att nå målet
  • svagheter inom organisationen som hindrar den från att nå målet
  • möjligheter i omvärlden utanför som kan hjälpa organisationen att nå målet
  • hot i omvärlden utanför som hindrar organisationen från att nå målet.

Med denna inventering som grund arbetar man fram en handlingsplan för att nå målet.

Se även tillämpningen Demokratisk organisationsutveckling

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Metodbank, Metoder