Rundor

Var och en får ordet, i tur och ordning, för att under någon minut säga det man har på hjärtat utan att bli avbruten. Man har rätt att avstå. Inga frågor, kommentarer eller diskussion.

Eftersom rundan bör fortgå utan styrning, är det viktigt att först sätta ett tema, exempelvis:

  • Här och nu-runda: var och en berättar vad de just nu släpper tankarna på och lämnar bakom sig, för att kunna delta helhjärtat på mötet
  • Dagordningsrunda: vilken är den viktigaste frågan för mig på detta möte.
  • Inventeringsrunda, före en diskussion: en viktig sak att hålla i minnet under diskussionen
  • Förslagsrunda, efter en diskussion: var och en ger sitt förslag till beslut, utan argumentation eller diskussion
  • Avslutningsrunda: vad fungerade bra på mötet och vad kan göras bättre

Se även avsnittet Demokratisk ledning

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Metodbank, Metoder, Verktyg för bättre möten