Roterande mötesfunktioner

Mötesledning är en komplex verksamhet som gärna kan delas upp på flera personer. Om uppgifterna cirkulerar bland sammanslutningens deltagare, får alla insikt i hur organisationen fungerar och känner ansvar för dess möten:

  • mötesledare – fördelar framför allt ordet på mötet, leder det också framåt genom att be långrandiga talare komma till sak, sammanfatta diskussionen, leda beslutsfattandet, osv. Det är viktigt att mötesledaren inte samtidigt driver egna sakfrågor. Då bör någon annan temporärt ta över ledningen
  • sekreterare – bekräftar för varje fråga vad som har beslutats och för det till protokollet för uppföljning på nästa möte
  • tidhållare – håller ordning på tiden för inlägget, ser till att frågan håller sig inom den fastsatta tidsramen och att mötet avslutas i tid. Då kan de övriga koncentrera sig på mötets innehåll
  • observatör – kan utses i förväg om det finns saker i möteskulturen man särskilt vill uppmärksamma: hur talartiden fördelar sig bland deltagarna, minnesvärda guldkorn, härskartekniker, behov av pauser m m

Talboll och Runda, är enkla verktyg att omedelbart tillämpa med gott resultat. Gemensam dagordning och Roterande mötesfunktioner kräver en inkörningsperiod. Lyckas man institutionalisera alla fyra verktygen har man kommit långt när det gäller att fördela makten och motverka tendenser till diskriminering i en organisation.

Se även avsnittet Demokratisk ledning

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Metodbank, Metoder, Verktyg för bättre möten