Öppet forum

Ladda ned underlag för Öppet Forum som pdf-er»Visa som PDF

Öppet forum ger – i motsats till en Dialogkonferens – deltagarna möjlighet att ta upp vilka frågor de vill på dagordningen och samtala kring dem i fritt valda grupper.

Konferensen äger rum i följande steg:

  • åsiktstorg. Deltagarna sitter i en stor cirkel. Den som har något på hjärtat uppmuntras av konferensledningen att presentera sitt ämne inför församlingen. Ämnet anslås på väggen
  • marknadsplats. Deltagarna samlas framför de anslagna ämnena och väljer fritt in sig i samtalsgrupper. OBS! Detta moment styrs ej av konferensledningen
  • samtal i smågrupper
  • återsamling, avrapportering och bildande av intressegrupper

Allt från ett dussin till flera hundra människor kan delta i ett Öppet forum. Metoden syftar till maximal delaktighet på lika villkor med maximalt spelrum för Självständig­hets­­­regeln.
Se även Harrison Owen, Open Space Technology: A User’s Guide, Berrett-Koehler, 1997

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Metodbank, Metoder