Möjligheternas karta

En form av idéstorm där deltagarna får tillfälle att på ett annorlunda sätt visualisera ett kommande projekt eller arrangemang.

  • deltagarna föreställer sig att arrangemanget redan ägt rum. De ”minns” händelser därifrån och skriver ner ”minnena” på post-it-lappar
  • lapparna placeras ut på ett blädderblocksblad längs koordinaterna: önskvärt <-> ej önskvärt och troligt <-> ej troligt
  • utifrån denna ”Möjligheternas karta”, som alla varit med om att skapa, lägger man sedan upp sin planering

Mycket som inträffar under ett projekt eller arrangemang är oförutsett: omvärlden beter sig inte som förväntat, deltagarnas handlingar får oförutsedda konsekvenser. Dessa händelser påverkar projektet/arrangemanget lika mycket som deltagarnas planerade aktiviteter. Det här sättet att genomföra en idéstorm ger deltagarna möjlighet att få distans till sina egna planer – och de som ännu inte har några planer får möjlighet att delta på lika villkor.

Se även tillämpningen Ett stärkt civilsamhälle

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Metodbank, Metoder