Linjen

Linjen är en värderingsmetod och kan användas i nästan alla sammanhang där det finns fritt utrymme. Den fungerar bra som igångsättare, som snabb ”temperaturmätare” eller som utvärdering.

Ledaren drar upp en tänkt linje som går tvärs igenom hela rummet. Den ena änden markerar ”Ja, absolut!/Jättemycket!”, den andra markerar ”Nej, nej, nej!/Inte alls!”. Deltagarna får ta ställning till ett påstående genom att placera sig på just den plats längs linjen som exakt motsvarar deras ställningstagande. Det kan vara bra att markera linjens mittpunkt med ett föremål, så att det inte går att förhålla sig neutral. När alla har placerat sig delar några av deltagarna med sig hur de tänkte när de valde position på linjen. Deltagarna har ofta samma motiv för att ställa sig på olika platser längs linjen och de kan hamna på samma plats av olika motiv.

Den tänkta linjen kan också dras upp längs en vägg. Varje deltagare skriver ner en motivering för sitt ställningstagande på en postit-lapp som placeras på motsvarande punkt på linjen.

Se även tillämpningarna en Demokratisk plattform och Ett stärkt civilsamhälle

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Metodbank, Metoder