Kylskåpet

Brist på tid är det stora hindret för effektivt deltagande. Detta märks särskilt vid genomgångar i större grupper: frågor väcks som man inte hinner behandla.

Dessa kan då temporärt sättas in i ett Kylskåp – samtalsledaren noterar frågorna + frågeställarens namn på ett blädderblocks­blad, som fylls på efter hand. Vid ett lämpligt senare tillfälle avsätts tid för att tömma kylskåpet. Då kan med fördel metoden Gemensam dagordning användas.

Se även tillämpningen Per & Pål och alternativen.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Metodbank, Metoder