Idestorm

Låt gruppen associera fritt kring en fråga, ett påstående eller ett ord. Alla förslag från varje deltagare antecknas:

  • inga idéer är fel
  • ingen kommenterar någon annans idéer
  • man behöver inte vara överens
  • håll ett högt tempo. Det enda som gäller är att hämningslöst få fram en mängd alternativ

Först när förslagen sinar eller tiden är ute, går man vidare med att sortera, värdera och vidareutveckla idéerna.

En idéstorm kan genomföras som tävling där den grupp som producerat flest förslag på utsatt tid vinner. Eller individuellt: varje deltagare får 4-5 post-it-lappar och skriver ner ett förslag på varje lapp. (Förslagen på den fjärde eller femte lappen brukar vara intressantast.)

Se även tillämpningarna Fokus på dagordningen och Från behov till rättigheter

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Metodbank, Metoder