Heta stolen

Heta stolen är en eftertänksam metod att låta deltagarna ta ställning öppet och offentligt i värderingsfrågor. Man visar sin uppfattning genom att stå upp eller sitta ned.

Följande regler gäller:

  • ingen ifrågasätter någon annans ställningstagande
  • man lyssnar uppmärksamt och betraktar det sagda som vittnesmål snarare än debattinlägg
  • man har när som helst rätt att ändra uppfattning

Deltagarna – gärna också samtalsledaren – sitter på stolar i en cirkel. Ledaren gör ett påstående som deltagarna har att ta ställning till. Den som håller med, ställer sig upp. Håller man inte med, sitter man kvar. Är man tveksam kan man markera detta genom att halvstå, men det är en obekväm ställning som inte rekommenderas. När alla har tagit ställning får några av deltagarna dela med sig hur de resonerat: ”Du står upp – hur tänker du?” ”Du sitter kvar – berätta varför!” När alla som vill har motiverat sitt ställningstagande, går man vidare med nästa påstående.

Det är viktigt att påståendena är enkelt och tydligt formulerade – inga negationer.

Heta stolen kan även genomföras genom handuppräckning, genom att man byter sida i rummet eller som Linjen. Deltagare med rörelsehinder kan flytta sin rullstol en halvmeter framåt eller bakåt i cirkeln.

Se även tillämpningen Sammanslutningen

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Metodbank, Metoder