Härskartekniker

Den norska professorn i socialpsykologi, Berit Ås, har identifierat fem härskartekniker som män brukar använda för att stärka sin position mot kvinnliga medarbetare, men dessa diskrimineringstekniker kan riktas mot vem som helst oavsett kön:

osynliggörande: att tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem

förlöjligande: att på ett manipulativt sätt – exempelvis genom slående men ovidkommande liknelser – framställa en person eller hennes argument som löjliga och oviktiga. Ett annat sätt är att offentligt anmärka på en persons yttre

undanhållande av information: att exempelvis bara sprida vidare något man fått veta till de närmsta kompisarna utan att alla berörda informeras. Sker ofta oavsiktligt

dubbelbestraffning: att försätta personer i en situation där de nedvärderas och bestraffas oavsett vilket handlingsalternativ de väljer

skuld- och skambeläggning: att få personer att skämmas för sina egenskaper eller antyda att något de utsätts för är deras eget fel. Sker ofta i kombination med förlöjligande och dubbelbestraffning

Bara att identifiera och namnge förekomsten av en härskarteknik i en Runda, kan räcka för att bryta diskrimineringen och återupprätta normen om Lika hänsyn i gruppen.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Metodbank, Metoder