Gemensam dagordning

Med detta verktyg skapas en öppen och gemensam maktfördelning under ett möte. Det inleds med en runda där var och en får tillfälle att ange:

  • frågor man vill ta upp på dagordningen
  • om de avser att informera, diskutera eller fatta beslut
  • hur lång tid punkten kan tänkas ta.

Detta skrivs upp på ett blädderblocksblad så att alla ser.

Denna procedur är inte särskilt tidskrävande och resulterar i en öppen och tydlig, gemensam prioritering av hur mötestiden bäst ska utnyttjas.Visar det sig att den sammanlagda tiden för punkterna på dagordningen skulle spränga mötets tidsramar, får man förhandla ner tiden för enskilda punkter – kanske någon fråga kan vänta till nästa möte. När detta är gjort, ansvarar sedan var och en för sin punkt och lägger fram den inför mötet.

Det är klokt att utse en tidshållare under mötet. Mellan mötena bör den gemensamma dagordningen finnas på en lätt tillgänglig plats (på internet, kanske?) så att deltagarna i god tid kan skriva upp sina egna punkter och se vad andra vill ta upp.

Se även avsnittet Demokratisk ledning

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Metodbank, Metoder, Verktyg för bättre möten