Fousgrupper

I en fokusgrupp kan alla delta effektivt genom att värdera och ge synpunkter på ett aktuellt tema. Man får en gemensam bild av utgångsläget som grund för en handlingsplan. Metoden kan bl a användas för att mäta kvalitet, ta fram en enkät, definiera nyckelbegreppp och bearbeta missnöje. Deltagarna bör inte vara fler än 25-30 personer.

Metoden innehåller följande steg:

  • formulering av temat
  • idéstorm
  • prioriteringar – individuellt eller gemensamt
  • bedömning av nuläget – individuellt eller gemensamt
  • gemensam analys

Se även tillämpningen Fokus på dagordningen

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Metodbank, Metoder