Fall

Ett fall är en berättelse som beskriver ett tänkt eller verkligt händelseförlopp.

Det kan återges i ett enda svep från början till slut eller i flera steg. Syftet med en fallstudie är att ge deltagarna tillfälle att upptäcka valmöjligheter och hitta lösningar i en konkret situation.

Se även tillämpningarna Per & Pål och alternativen samt Regelstyre och rättsstat

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Metodbank, Metoder