Ett stärkt civilsamhälle

Download as pdf»Visa som PDF

Dialogkonferens

Målgrupp

Organisationer och myndigheter med projekt avsedda att bidra till en demokratisk samhällsutveckling.

Syfte

Ge deltagarna möjlighet att:

 • på ett konkret och lekfullt sätt visualisera, diskutera och värdera saker som kan hända i ett kommande projekt
 • utifrån detta nya perspektiv skärpa till sina projektidéer i demokratisk riktning.

En Dialogkonferens består av tre olika samtalsrundor vid valfritt antal bord med 5-6 personer vid varje. Varje bord har en bordsvärd. Efter varje runda byter alla plats utom bordsvärdarna.

 • Bordsvärden delar ut den nedladdade filen Ett stärkt civilsamhälle till deltagarna och stannar kvar vid samma bord under alla tre samtalspassen
 • ser till att samtalen kommer igång och hjälper deltagarna med instruktionerna
 • utser en tidhållare som anger när 5 minuter av tiden återstår och när den är slut
 • sammanfattar resultatet från det tidigare samtalet i början av runda 2 och 3

Första samtalet (basgrupper med ett eller flera projekt i varje): ”Minnen” från händelser under projektets gång

Idéstorm. Tänk er in i framtiden: det har gått ett år, projekten har just avslutats och ni befinner er på en återsamlingsträff med livliga samtal om allt som hänt sen sist. Era förväntningar och farhågor har förvandlats till minnen. Alla har konkreta minnen av stort och smått, väntat och oväntat, negativt och positivt som inträffat under resans gång – såväl inom som utanför projekten. Var och en skriver minst 5 sådana ”minnen” på post-it-lappar, ett minne på varje lapp. Minst två av lapparna rör yttre, oförutsedda händelser i omvärlden.

 • alla idéer är utmärkta – också de galna och orealistiska
 • i den här fasen behöver ni inte ta ansvar för någonting eller vara överens
 • tänk konkret: Var inträffade händelsen? När ägde aktiviteten rum? Vilka och hur många var med? Andra detaljer som fastnade i minnet
 • skriv tydligt så att lappen kan läsas av vem som helst

Sortering. Deltagarna läser upp lapparna – en i taget – och sprider ut dem på bordet så de inte täcker över varandra.

1. Ser ni något mönster? Dubbletter som kan plockas bort?

2. Placera ihop lappar med ungefär samma innehåll.

3. Hitta gemensamma rubriker.

Andra samtalet (tvärgrupper): Möjligheternas karta

Värdering av händelser och aktiviteter. Bordsvärden presenterar de sorterade ”minnena” från det föregående samtalet för den nya tvärgruppen. Deltagarna skall nu gemensamt värdera aktiviteterna och händelserna:

 • Är de önskvärda eller ej?
 • Är det troligt att de kommer att inträffa?

(Bordsvärden har en enda uppgift: få deltagarna att enas om och motivera var varje lapp ska placeras på en Möjligheternas karta, där nedanstående koordinatsystem ritats upp på ett blädderblocksblad:

 • Varför ska den här lappen ligga just där?
 • Varför inte längre ut eller längre in på skalan?
 • Är ni verkligen eniga om att det här är den rätta platsen?)

til_4_1.png

Tredje samtalet (först i basgrupper, sedan projektvis):Prioritering och förslag till åtgärder

A. Diskussion och prioritering (basgrupper)

Bordsvärden presenterar möjlighetskartan för de ursprungliga deltagarna. Anser de att någon lapp är felplacerad, dras en pil från lappen till den plats där basgruppen tycker den hör hemma

Diskussion: vilka av händelserna eller aktiviteterna får störst genomslag – i positiv eller negativ riktning – för en demokratisk samhällsutveckling? För att konkretisera frågeställningen kan ni utgå från nedanstående lista på demokratiseringsstrategier:

 

1. internt, på organisationsnivå med hjälp av Livbojen

2. externt, på nationell/internationell nivå: ett rättighetsbaserat arbete i syfte att:

 • stärka andra organisationer inom civilsamhället
 • stärka NSD-institutionerna (det politiska systemets input)
 • påverka offentlig administration (systemets output) och näringsliv.

Prioritering: varje deltagare markerar fyra lappar med en märkpenna

B. Förslag till åtgärder (projektgrupper)

 • Varje organisation utgår från de egna lapparna på Möjligheternas karta. Planera två åtgärder för att ytterligare skörpa till ert eget projekt i demokratisk riktning
 • Förbered en presentation genom att fylla i en  åtgärdsplan där ni också tänkt igenom hur era förslag ska förankras:
Gemensam presentation och diskussion
 • möjlighetskartorna sätts upp längs väggarna i rummet och i anslutning till dem åtgärdssplanerna för varje projekt
 • alla deltagare går runt och tar del av de utställda planerna. Var och en pluppar fritt på de tre åtgärder han eller hon finner särskilt intressanta
 • fråge- och samtalsstund

Linjen

 • Har konferensen varit stimulerande?
 • Har ni fått några nya idéer?
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Civilsamhället, na, Tillämpning