Demokratisk organisationsutveckling

Ladda ned som pdf»

Dialogkonferens

Målgrupp

Deltagarnas egen organisation

Syfte

 • identifiera demokratiska brister i den egna organisationen
 • skissera en handlingsplan för att komma till rätta med dem

En Dialogkonferens består av tre olika samtalsrundor vid valfritt antal bord med 5-6 personer vid varje. Varje bord har en bordsvärd som delar ut detta konferensunderlag till deltagarna. Efter varje runda byter alla plats utom bordsvärdarna.

 • Bordsvärden stannar kvar vid samma bord under alla tre samtalspassen,
 • ser till att samtalen kommer igång och hjälper deltagarna med instruktionerna,
 • utser en tidhållare som anger när 5 minuter av tiden återstår och när den är slut,
 • sammanfattar resultatet från det tidigare samtalet i början av runda 2 och 3.

Första samtalet (basgrupper): Demometern

 • Deltagarna fyller individuellt i Organisationsdemometern och poängsätter. Sammanställning av resultatet vid varje bord. Använd underlaget Demometer, resultat.
 • Vad kan förändras? Vilken fas i processen vill ni jobba vidare med?
 • Deltagarna går gemensamt igenom Demokratisk checklista:
  1. Finns det formella institutioner i organisationen som utesluter att något av demokrati­kriterierna är uppfyllt?
  2. Fundera särskilt kring den tredje punkten: har organisationen klara regler för medlemskap?
   • Är den frågan alls meningsfull för din organisation?
   • I så fall, vilka är kraven? Är de tillräckligt klara?   

Andra samtalet (tvärgrupper): inventering av resurser och hinder

 • Bordsvärden sammanfattar resultatet från Demokratibarometern och presenterar den fas i processen som basgruppen vill jobba vidare med.

 • SWOT-analys. Här räknas ledare och aktiva inom organisationen till den inre kretsen. Övriga medlemmar, målgrupp och utomstående räknas till omvärlden. Minst 3 faktorer i varje ruta.

Tredje samtalet (basgrupper): skiss till en handlingsplan

Bordsvärden presenterar tvärgruppens inventering av faktorer som skulle kunna vara till hjälp eller hinder för den önskade förändringen. Möjlighet för deltagarna att göra kompletteringar.

 • Kort samtal: hur kan man dra fördel av de positiva faktorerna? hur kan de negativa tacklas?
 • Deltagarna formulerar den önskade förändringen som ett konkret mål och gör en handlingsplan i tre steg:

.Gemensam presentation och diskussion

De olika basgruppernas SWOT-analyser sätts upp längs väggarna i rummet och i anslutning till dem deras handlingsplaner. Hela konferensen går runt och tar del av de uppsatta analyserna och planerna.

 • Varje deltagare pluppar fritt vid de punkter han eller hon finner särskilt intressanta.
 • Fråge- och samtalsstund.

Linjen

 • Har konferensen varit stimulerande?
 • Har ni fått några nya idéer?
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i na, Organisationsnivå, Tillämpningar