Demokratins två ansikten

Ladda ned som pdf»

Syfte

  • undersöka den aktuella gruppens attityder till demokrati
  • ge deltagarna tillfälle att vädra sina blandade känslor genom två Fyra hörn-samtal

1. Fyra hörn: positiva aspekter på demokrati

Vad anser ni vara det positiva med demokrati?

1. Alla kan delta

2. De styrande stöds av en majoritet

3. Besluten blir bättre

4. Något annat

(Någon kanske ber om förtydliganden och definitioner. Svaret bör vara att deltagarna är fria att tolka alternativen som det passar dem själva bäst.

Något annat-folket” gör ofta ett negativt val – inget annat hörn passar dem. Kanske kan de vid närmare eftertanke komma på någon positiv aspekt.)

2. Fyra hörn: negativa aspekter på demokrati

Vad är svårt eller problematiskt med demokrati? Vad skulle t ex ett försök att demokratisera er egen sammanslutning – arbetsplats, förening, kommun, land, etc – kunna få för negativa konsekvenser?

1. Kaos

2. Ingen tar ansvar

3. Sämre beslut

4. Något annat

3. Sammanfattning

Uppmärksamma deltagarna på vilka hörn som samlat flest respektive minst deltagare vid de två undersökningarna. Spekulera tillsammans över detta resultat.

Kommentarer

I den första undersökningen brukar hörnet ”Alla kan delta” vara klart störst medan hörnet ”De styrande stöds av en majoritet” brukar samla minst deltagare.

Denna tillämpning kan med fördel användas som inledning till ett längre och mer systematiskt arbete kring demokratifrågor. Om den aktuella gruppen visat lågt intresse för alternativet ”De styrande stöds av en majoritet” – kärnan i en konventionell, västerländsk demokratiuppfattning – bör detta längre fram bli föremål för ytterligare reflektioner.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Demokratins ABC, Tillämpningar