Bloggarkiv

Talboll

En mjuk och lätt boll som visuellt markerar vem som har ordet och sätter talaren i fokus. Auktoriserar den som har bollen att yttra sig utan att bli avbruten. Läs mer ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Metodbank, Metoder, Verktyg för bättre möten

Rundor

Var och en får ordet, i tur och ordning, för att under någon minut säga det man har på hjärtat utan att bli avbruten. Man har rätt att avstå. Inga frågor, kommentarer eller diskussion.

Eftersom rundan bör fortgå utan styrning, är det viktigt att först sätta ett tema, exempelvis:

 • Här och nu-runda: var och en berättar vad de just nu släpper tankarna på och lämnar bakom sig, för att kunna delta helhjärtat på mötet
 • Dagordningsrunda: vilken är den viktigaste frågan för mig på detta möte.
 • Inventeringsrunda, före en diskussion: en viktig sak att hålla i minnet under diskussionen
 • Förslagsrunda, efter en diskussion: var och en ger sitt förslag till beslut, utan argumentation eller diskussion
 • Avslutningsrunda: vad fungerade bra på mötet och vad kan göras bättre

Se även avsnittet Demokratisk ledning

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Metodbank, Metoder, Verktyg för bättre möten

Gemensam dagordning

Med detta verktyg skapas en öppen och gemensam maktfördelning under ett möte. Det inleds med en runda där var och en får tillfälle att ange:

 • frågor man vill ta upp på dagordningen
 • om de avser att informera, diskutera eller fatta beslut
 • hur lång tid punkten kan tänkas ta.

Detta skrivs upp på ett blädderblocksblad så att alla ser.

Denna procedur är inte särskilt tidskrävande och resulterar i en öppen och tydlig, gemensam prioritering av hur mötestiden bäst ska utnyttjas.Visar det sig att den sammanlagda tiden för punkterna på dagordningen skulle spränga mötets tidsramar, får man förhandla ner tiden för enskilda punkter – kanske någon fråga kan vänta till nästa möte. När detta är gjort, ansvarar sedan var och en för sin punkt och lägger fram den inför mötet.

Det är klokt att utse en tidshållare under mötet. Mellan mötena bör den gemensamma dagordningen finnas på en lätt tillgänglig plats (på internet, kanske?) så att deltagarna i god tid kan skriva upp sina egna punkter och se vad andra vill ta upp.

Se även avsnittet Demokratisk ledning

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Metodbank, Metoder, Verktyg för bättre möten

Roterande mötesfunktioner

Mötesledning är en komplex verksamhet som gärna kan delas upp på flera personer. Om uppgifterna cirkulerar bland sammanslutningens deltagare, får alla insikt i hur organisationen fungerar och känner ansvar för dess möten:

 • mötesledare – fördelar framför allt ordet på mötet, leder det också framåt genom att be långrandiga talare komma till sak, sammanfatta diskussionen, leda beslutsfattandet, osv. Det är viktigt att mötesledaren inte samtidigt driver egna sakfrågor. Då bör någon annan temporärt ta över ledningen
 • sekreterare – bekräftar för varje fråga vad som har beslutats och för det till protokollet för uppföljning på nästa möte
 • tidhållare – håller ordning på tiden för inlägget, ser till att frågan håller sig inom den fastsatta tidsramen och att mötet avslutas i tid. Då kan de övriga koncentrera sig på mötets innehåll
 • observatör – kan utses i förväg om det finns saker i möteskulturen man särskilt vill uppmärksamma: hur talartiden fördelar sig bland deltagarna, minnesvärda guldkorn, härskartekniker, behov av pauser m m

Talboll och Runda, är enkla verktyg att omedelbart tillämpa med gott resultat. Gemensam dagordning och Roterande mötesfunktioner kräver en inkörningsperiod. Lyckas man institutionalisera alla fyra verktygen har man kommit långt när det gäller att fördela makten och motverka tendenser till diskriminering i en organisation.

Se även avsnittet Demokratisk ledning

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Metodbank, Metoder, Verktyg för bättre möten