Bloggarkiv

Global, regional, eller mellanstatlig?

Ladda ned som pdf»

Allt fler viktiga politiska frågor går inte längre att lösa på nationell nivå. Folk över hela världen berörs exempelvis av växthuseffekten. Vad finns det för internationella sammanslutningar som kan tackla den typen av gränsöverskridande frågor?

Här ska vi:

  • med hjälp av schemat över alternativa styrformer (se Tre grundläggande frågor) undersöka några mellanstatliga och globala organisationer som bildats i det syftet
  • ta upp EU-länderna som exempel på blandade styren där vissa beslut fattas på nationell nivå medan andra hänskjuts till regional nivå
  • undersöka hur några globala organisationer inom FN-familjen uppfyller demokratikriterierna.
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Bakgrund, Internationell nivå, na