Bloggarkiv

ABC-foldern

Ladda ned som pdf»Visa som PDF

En sammanfattning av sajtens demokratisyn. Efter ett seminarium eller en workshop kan den delas ut till deltagarna som en liten folder (fyra A5-sidor).

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Tillämpningar

Utvärderingsunderlag

Ladda ned som pdf»Visa som PDF

Använd detta ihop med tillämpningen En demokratisk plattform.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Demokratins ABC, Tillämpningar

Per & Pål och alternativen

Ladda ned tillämpningen som pdf»

Visa Alternativen som pdf»Visa som PDF

Syfte

  • åskådliggöra skillnaden mellan kollektivt bindande beslut och frivilliga förhandlingar med hjälp av en dilemmahistoria
  • belysa alternativen till en demokratisk process  – förmyndarskap eller anarki – samt hur dessa alternativ ofta ligger närmare till hands än en demokratisk lösning

Läs mer ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Demokratins ABC, Tillämpningar

Sammanslutningen

Ladda ned som pdf»

Syfte

ge deltagarna tillfälle att:

  • tillämpa demokratins förutsättningar och grundprinciper på sig själva

  • reflektera över vad det innebär att bilda en demokratisk sammanslutning

  • uppleva spänningen mellan normen om Lika hänsyn och Självständighetsregeln i ett Heta stolen-samtal

Läs mer ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Demokratins ABC, na, Tillämpningar

En demokratisk plattform

Ladda ned som pdf»

Syfte

Låta deltagarna:

  • bestämma sig för en gemensam, demokratisk plattform

  • jämföra sin plattform med demokratikriterierna

  • utvärdera den demokratiska halten i sin egen beslutsprocess

Läs mer ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Demokratins ABC, na, Tillämpningar

Demokratins två ansikten

Ladda ned som pdf»

Syfte

  • undersöka den aktuella gruppens attityder till demokrati
  • ge deltagarna tillfälle att vädra sina blandade känslor genom två Fyra hörn-samtal

Läs mer ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Demokratins ABC, Tillämpningar