Bloggarkiv

Demometer, organisation

Ladda ned som pdf»Visa som PDF

En utskrift av frågorna från Organisationsdemometern. Används med fördel på möten och vid workshops.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i na, Organisationsnivå, Tillämpningar

Citat

”I have used the material in the ABC of Democracy as a starting point in preparing for holding workshops in democracy,
fairness and human rights for associations and civil servants.”

– Jan-Erik Boström, DemokratiAkademin

”I have use for the model every day, to understand and explain in what ways our work with women’s rights in war zones contribute to peace and democratisation.”
– Pernilla Johansson, Kvinna till Kvinna

”OPEN SPACE has been great. In our youth commitment we had lots of use of this material. Speaking of myself, I have grasped more of the democratic principles”
– Birger Tuominen, Youth coordinator

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i na

Ladda ner alla metoder

Ladda ner alla metoder som en pdf»Visa som PDF

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i na

Ladda ned material

Ladda ner alla bakgrunder i en pdf (18 Mb)

Ladda ner alla tillämpningar i en pdf (15 Mb)

Ladda ned Metodbanken (4 MB)

 

Ladda ned alla bakgrunder separat:

Tre grundläggande frågor
Demokratisk ledning
Ett något så när demokratiskt land
Civilsamhälle och demokrati
Global, regional eller mellanstatlig
Folkrätten och FN

Ladda ned alla tillämpningar separat:

Demokratins två ansikten
Per & Pål och alternativen
Sammanslutningen
En demokratisk plattform

• Utvärderingsunderlag
ABC-folder
Demokratisk organisationsutveckling
• Organisationsdemometer
• Mötesdemometer
• Demometer, resultat
• Demokratisk checklista
Rättstat och NSD-land
Ett stärkt civilsamhälle
Fokus på dagordningen
Från behov till rättigheter
• FN-deklarationen

 

 

 

 

 

 

 

 

m

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Ladda ned material, na

Fokus på dagordningen

Ladda ned som pdf»

Syfte

belysa dagordningsproblematiken genom en inventering av aktuella politiska frågor i Fokusgrupper

Läs mer ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Internationell nivå, na, Tillämpning

Ett stärkt civilsamhälle

Download as pdf»Visa som PDF

Dialogkonferens

Målgrupp

Organisationer och myndigheter med projekt avsedda att bidra till en demokratisk samhällsutveckling.

Syfte

Ge deltagarna möjlighet att:

 • på ett konkret och lekfullt sätt visualisera, diskutera och värdera saker som kan hända i ett kommande projekt
 • utifrån detta nya perspektiv skärpa till sina projektidéer i demokratisk riktning.
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Civilsamhället, na, Tillämpning

Rättsstat och NSD-land

Ladda ned som pdf»

Syfte

genom en fallstudie ge deltagarna tillfälle att reflektera över hur en rättsstat (”Rule of law”) förhåller sig till ett något så när demokratiskt land Läs mer ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i na, Nationell nivå, Tillämpning

Demokratisk organisationsutveckling

Ladda ned som pdf»

Dialogkonferens

Målgrupp

Deltagarnas egen organisation

Syfte

 • identifiera demokratiska brister i den egna organisationen
 • skissera en handlingsplan för att komma till rätta med dem Läs mer ›
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i na, Organisationsnivå, Tillämpningar

Sammanslutningen

Ladda ned som pdf»

Syfte

ge deltagarna tillfälle att:

 • tillämpa demokratins förutsättningar och grundprinciper på sig själva

 • reflektera över vad det innebär att bilda en demokratisk sammanslutning

 • uppleva spänningen mellan normen om Lika hänsyn och Självständighetsregeln i ett Heta stolen-samtal

Läs mer ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Demokratins ABC, na, Tillämpningar

En demokratisk plattform

Ladda ned som pdf»

Syfte

Låta deltagarna:

 • bestämma sig för en gemensam, demokratisk plattform

 • jämföra sin plattform med demokratikriterierna

 • utvärdera den demokratiska halten i sin egen beslutsprocess

Läs mer ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Demokratins ABC, na, Tillämpningar

Tre grundläggande frågor

Ladda ned som pdf»

Det fattas dagligen beslut i alla möjliga sammanhang som många berörs av. När bör den processen vara demokratisk och vad innebär det?

I den här teoribakgrunden presenteras ett demokratins ABC för att tackla de frågorna. Modellen är generell – den gäller på alla nivåer, från små arbetslag till globala organisationer som FN – och omfattar tre steg:

A.  Först bör man göra klart för sig vad det finns för alternativ till demokrati.
B.  Man har då bättre förutsättningar att ta ställning till demokratins grundprinciper och avgöra när just de bör gälla.
C.  Väljer man det demokratiska alternativet återstår sedan att konkretisera hur man ska gå tillväga.

Läs mer ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Bakgrund, Demokratins ABC, na

Global, regional, eller mellanstatlig?

Ladda ned som pdf»

Allt fler viktiga politiska frågor går inte längre att lösa på nationell nivå. Folk över hela världen berörs exempelvis av växthuseffekten. Vad finns det för internationella sammanslutningar som kan tackla den typen av gränsöverskridande frågor?

Här ska vi:

 • med hjälp av schemat över alternativa styrformer (se Tre grundläggande frågor) undersöka några mellanstatliga och globala organisationer som bildats i det syftet
 • ta upp EU-länderna som exempel på blandade styren där vissa beslut fattas på nationell nivå medan andra hänskjuts till regional nivå
 • undersöka hur några globala organisationer inom FN-familjen uppfyller demokratikriterierna.
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Bakgrund, Internationell nivå, na