Årliga Arkiv: 2012

ABC-foldern

Ladda ned som pdf»Visa som PDF

En sammanfattning av sajtens demokratisyn. Efter ett seminarium eller en workshop kan den delas ut till deltagarna som en liten folder (fyra A5-sidor).

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Tillämpningar

Utvärderingsunderlag

Ladda ned som pdf»Visa som PDF

Använd detta ihop med tillämpningen En demokratisk plattform.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Demokratins ABC, Tillämpningar

FN-deklarationen för Mänskliga Rättigheter

Ladda ned som pdf»

 

Den här texten används ihop med tillämpningen Från behov till rättigheter.

 

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i MR och demokrati, Tillämpning Taggar:

Demokratisk checklista

View as pdf»Visa som PDF

Det här formuläret används tillsammans med applikationen Demokratisk organisationsutveckling

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Organisationsnivå, Tillämpningar

Demometer, organisation

Ladda ned som pdf»Visa som PDF

En utskrift av frågorna från Organisationsdemometern. Används med fördel på möten och vid workshops.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i na, Organisationsnivå, Tillämpningar

Demometer, resultat

Ladda ned som pdf»Visa som PDF

Skriv ut och analysera era demometerresultat gemensamt!.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Organisationsnivå, Tillämpningar

Demometer, möten

Ladda ned som pdf»Visa som PDF

En utskrift av frågorna från Organisationsdemometern. Används med fördel på möten och vid workshops.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Organisationsnivå, Tillämpningar

Citat

”I have used the material in the ABC of Democracy as a starting point in preparing for holding workshops in democracy,
fairness and human rights for associations and civil servants.”

– Jan-Erik Boström, DemokratiAkademin

”I have use for the model every day, to understand and explain in what ways our work with women’s rights in war zones contribute to peace and democratisation.”
– Pernilla Johansson, Kvinna till Kvinna

”OPEN SPACE has been great. In our youth commitment we had lots of use of this material. Speaking of myself, I have grasped more of the democratic principles”
– Birger Tuominen, Youth coordinator

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i na

Ladda ner alla metoder

Ladda ner alla metoder som en pdf»Visa som PDF

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i na

Ladda ned material

Ladda ner alla bakgrunder i en pdf (18 Mb)

Ladda ner alla tillämpningar i en pdf (15 Mb)

Ladda ned Metodbanken (4 MB)

 

Ladda ned alla bakgrunder separat:

Tre grundläggande frågor
Demokratisk ledning
Ett något så när demokratiskt land
Civilsamhälle och demokrati
Global, regional eller mellanstatlig
Folkrätten och FN

Ladda ned alla tillämpningar separat:

Demokratins två ansikten
Per & Pål och alternativen
Sammanslutningen
En demokratisk plattform

• Utvärderingsunderlag
ABC-folder
Demokratisk organisationsutveckling
• Organisationsdemometer
• Mötesdemometer
• Demometer, resultat
• Demokratisk checklista
Rättstat och NSD-land
Ett stärkt civilsamhälle
Fokus på dagordningen
Från behov till rättigheter
• FN-deklarationen

 

 

 

 

 

 

 

 

m

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Ladda ned material, na