روش مقتدرانه

گاهی تسلط بر جلسات در دست تعدادی افراد با راه کارهای غیر مسئولانه می افتد. پرفسور نروژی بریت اوس متخصص روانشناسی جامعه پنج روش را که همکاران آقا در مورد همکاران خانم اعمال می کنند تا شرایط خودرا مستحکمتر نمایند مشخص نموده. نمونه همین راه کارهای تبعیض آمیز می توانند در موارد دیگر و بدون توجه به جنسیت افراد مورد استفاده قراربگیرند. این روشها عبارتند از:

1- نادیده انگاری: جهت واداری افراد به سکوت یا کم شمردن افراد به آنها بی توجهی نمودن

2- استهزا و تمسخر کردن: با روشی استادانه مانند تشبیحات زننده و نامربوط شخص مورد نظر را به تمسخر گرفته و استدلال هایش را بی ارزش جلوه دادن

3- بی اطلاع گذاردن: برای مثال پاره ای از اخبار را که جنبه همگانی دارد فقط به تعدادی از دوستان نزدیک خود گفته و مابقی را بی خبر گذاردن. البته این عمل اغلب خواسته یا نا خواسته اتفاق می افتد.

4- مجازات مضاعف: افراد مذکور را در شرایطی قرار دادن که علیرغم انتخاب عملشان، عملکردشان غلط از کار درآید.

5- احساس شرم و گناه القاء نمودن: به افراد احساس گناه در مورد دانسته هایشان بخشیدن یا به آنها باوراندن که حوادث بدی که برایشان اتفاق می افتد تقصیر خودشان می باشد. روش آخر معمولا با روش تمسخر و مجازات مضاعف همراه می باشد.

تنها تشخیص و ذکر روشهای مقتدرانه در یک بحث میز گردی خود می تواند کمک به از بین بردن تبعیض  و ازسرگیری معیار مساوات در گروه نماید.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, روش، متد‏