بایگانی وبلاگ

روش نگاه

روشی بسیار لطیف و مودبانه که بوسیله نگاه نوبت سخنگو را مشخص و او را در مرکزیت قرار می دهد. بدینوسیله نوبت سخنوری  بدون بریدن رشته کلام منتقل می شود. روش نگاه باعث جلب کردن توجه ها به سخنران می شود بدون اینکه اظطرابی در بقیه ایجاد شود.با کمی تمرین می توان این روش را بیون رئیس جلسه حتی در گروهای بزرگ نیز استفاده نمود.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, جلسه، نشست‏, روش، متد‏

صحبت به نوبت/ دوره ای

حاضرین در مجلس به نوبت چند دقیقه حق بیان نظراتشان را دارند بدون بریده شدن رشته کلامشان. حق انصراف برای همه آزاد است. هیچگونه سوالی، نظریه یا بحثی انجام نمی شود. نظر به اینکه این روش دارای مسئول جلسه نیست بهتر است که موضوع را مشخص نمود، مثال:

– صحبت به نوبت/ دوره ای در حال حاضر – هر فردی انچه در حال حاضر به ذهنش می رسد را بیان و سپس با خیال آسوده در جلسه شرکت می کند.

– صحبت به نوبت/ دوره ای در مورد دستور جلسه – کدام نکته برای هر فرد در جلسه حائز اهمیت است.

– صحبت به نوبت/ دوره ای در مورد تثبیت بحث – مسئله مهمی که باید در طول بحث بخاطر سپرد.

– صحبت به نوبت/ دوره ای در مورد پیشنهادات- پس ار اتمام بحث فر نفر پیشنهاد خود را بی چون و چرا برای تصمسم گیرس اعلام می دارد.

– صحبت به نوبت/ دوره ای در مورد جمع بندی- کدام عملکرد در جلسه درست و کدام کار را می شود بهتر انجام داد.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, جلسه، نشست‏, روش، متد‏

دستور جلسه جمعی

جلسه با صحبت به نوبت/ دوره ای آغاز و در آن حاضرین:

– موضوعاتی را که مایلند در دستورجلسه گنجانیده شود را عنوان می کنند.

– اینکه هدف از بیان موضوعات دادن اطلاعات، بحث یا تصمیم گیری در مورد آنهاست.

– زمان مورد نیاز برای هر مسئله.

این موارد بر کاغذ بزرگی یا بر تابلو یادداشت می شود تا همه آنرا ببینند. چنانچه زمان در نظر گرفته شده برای موضوعات کافی نباشد، ممکن است بتوان زمان بحث بعضی از مباحث را کوتاه یا مبحثی را به جلسه بعد موکول نمود. پس از گذار از این مرحله زمان باقی مانده بین بقیه مباحث تقسیم می شود. سپس هر فردی خود موضوع مورد نظرش را در جلسه مطرح می کند. این روند خیلی وقت گیر نیست و نتیجه ای واضح و روشن با اولویت های جمعی درباره موضوعات دستور جلسه را دارا می باشد.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, جلسه، نشست‏, روش، متد‏

وظایف گردان در جلسه

مسئولیت جلسات وظیفه پیچیده است که می تواند بین افراد مختلف تقسیم شود. چنانچه وظایت بطور دوره ای بین اعضای اتحادیه تقسیم شود آنها بنحوه کار و عملکردهای ارگان واقف و در مورد جلسات احساس مسئولیت خواهند کرد.

ئیس جلسه – مسئولیت تقسیم زمان برای صحبت، پیشبرد صحبت برای رسیدن به هدف، جمع بندی بحث، پیشبرد تصمیم گیری و غیره.  بهتر است رئیس جلسه موضوع مهمی برای شرکت در بحث نداشته باشد. چنانچه او مطلبی داشت باید فرد دیگری موقتا مسئولیت جلسه را بعهده بگیرد.

– سکرتر –یادداشت گزارش گقتگو ها/ پروتکل که تاییدیه ای است بر موضوعات مطرح شده و تصمیمات گرفته شده در جلسه و بعدها می توان به آن استناد نمود.

– زمان گیر- تعیین زمان برای اظهارات، کنترل کل زمان جلسه که بموقع پایان یابد. در نتیجه بقیه افراد توجه خود را به جلسه مشغول می دارند.

– ناظر – چنانجه موارد خواصی در فرهنگ جلسه مد نظر باشد چنین فردی را از قبل انتخاب تا توجه خاصی به: تقسیم زمان برای هر سخنران، نکات مهم و بخاطر سپردنی، تکنیک های مقتدرانه، احتیاج به وقت تنفس و غیره را مبذول دارد.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, جلسه، نشست‏, روش، متد‏