بایگانی وبلاگ

محیط باز

به خلاف کنفرانس مذاکراتی چنین محیطی آماده دادن امکانات به شرکت کنندگان جهت طرح مسائل در دستور جلسه و گفتگو درباره آنها در گروهای انتخابی است. این کنفرانس در شرایط زیر بوجود می آید:

1- دایره نظرات/ شرکت کنندگان  بشکل دایره بزرگی می نشینند. مسئول جلسه افرادی  را که موضوعی برای بیان کردن دارند تشویق به بازگویی مطلبشان برای گروه می کند. سپس موضوع یادداشت و به دیوار نصب می شود.

2- بازار آزاد/ شرکت کنندگان آزادانه دربرابر موضوعات نوشته شده تجمع و بصورت گروهی با یکدیگر وارد مذاکره می شوند. توجه! این بخش توسط مسئول جلسه اداره نمی شود.

3- گفتگو در گروهای کوچک.

4- جمع بندی، خبر رسانی و تشکیل گروهای علاقمند.

شرکت کنندگان در محیط باز میتوانند ده ها تا صدها نفر باشند.  این روش اشاره به اکثریت شرکت کننده با شرایط یکسان و حداکثر فضای آزاد برای اصل استقلال را دارد.

رجوع به هریسون اوون،

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, روش، متد‏

روش صندلی داغ

این هم روش کار دیگری است که در آن به  شرکت کنندگان  اجازه موضع گیری آزاد و آشکاردرمورد مسائل ارزش گذاری داده می شود.  شرکت کنندگان برداشت خود را با نشستن یا ایستادن مشخص می نمایند.

قوانین این زوش عبارتند از:

1- هیچ کس موضع گیری دیگری را زیز سئوال نمی برد.

2- افراد به مطالب اظهار شده دقیقا گوش فرا داده ولی در مورد آن وارد بخث نمی شوند.

3- افراد در هر زمان که مایل باشند می توانند تغییر موضع بدهند.

شرکت کنندگان  و همینطور گرداننده جلسه همگی دایره وار بر صندلی ها می نشینند. گرداننده جلسه موضوعی را مطرح نموده تا شرکت کنندگان در مورد آن موضع گیری نمایند. در این زمتن موافقان ایستاده و مخالفان می نشینند. افرادی که موضع قاطعی ندارند بحالت نیمه ایستاده قرار می گیرند. آخرین حالت بسیار مشکل است و به کسی توسعه نمی شود.

پس از مشخص شدن موضع گیری همه افراد، چند نفراز شرکت کنندگان می توانند درباره موضع گیری خود استدلال بیاورند: یعنی افراد موافق و مخالفی که مایلند علت موضع گیریشان را توضیح می دهند.

سپس گرداننده جلسه می تواند موضوع جدیدی را مطرح نماید.

موضوعات مطرح شده باید ساده و شفاف باشد و با بیان منفی مطرح نگردد.

این روش را با بلند کردن دست نیز می توان انجام داد، یا از طریق جابچائی در سالن یا مایید روش خط صاف. ( رجوع به بخش خط صاف). افراد معلول می توانند صندلی چرخ دارشان را جلو یا عقب نمایند.

 رجوع به کاربردها بخش اتحادیه ها.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, روش، متد‏

روش مقتدرانه

گاهی تسلط بر جلسات در دست تعدادی افراد با راه کارهای غیر مسئولانه می افتد. پرفسور نروژی بریت اوس متخصص روانشناسی جامعه پنج روش را که همکاران آقا در مورد همکاران خانم اعمال می کنند تا شرایط خودرا مستحکمتر نمایند مشخص نموده. نمونه همین راه کارهای تبعیض آمیز می توانند در موارد دیگر و بدون توجه به جنسیت افراد مورد استفاده قراربگیرند. این روشها عبارتند از:

1- نادیده انگاری: جهت واداری افراد به سکوت یا کم شمردن افراد به آنها بی توجهی نمودن

2- استهزا و تمسخر کردن: با روشی استادانه مانند تشبیحات زننده و نامربوط شخص مورد نظر را به تمسخر گرفته و استدلال هایش را بی ارزش جلوه دادن

3- بی اطلاع گذاردن: برای مثال پاره ای از اخبار را که جنبه همگانی دارد فقط به تعدادی از دوستان نزدیک خود گفته و مابقی را بی خبر گذاردن. البته این عمل اغلب خواسته یا نا خواسته اتفاق می افتد.

4- مجازات مضاعف: افراد مذکور را در شرایطی قرار دادن که علیرغم انتخاب عملشان، عملکردشان غلط از کار درآید.

5- احساس شرم و گناه القاء نمودن: به افراد احساس گناه در مورد دانسته هایشان بخشیدن یا به آنها باوراندن که حوادث بدی که برایشان اتفاق می افتد تقصیر خودشان می باشد. روش آخر معمولا با روش تمسخر و مجازات مضاعف همراه می باشد.

تنها تشخیص و ذکر روشهای مقتدرانه در یک بحث میز گردی خود می تواند کمک به از بین بردن تبعیض  و ازسرگیری معیار مساوات در گروه نماید.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, روش، متد‏

روش سیل پیشنهادات

اجازه دهید افراد گروه درمورد سئوالی، اظهارنظری یا لغتی با هم متحد شوند.

– تمامی پیشنهادات هرشرکت کننده ای را یادداشت نمایید.

اصول:

1- هیچ پیشنهادی اشتباه نیست.

2- هیچ کس در مورد پیشنهاد دیگری اظهار نظر نکند.

3- افراد در مورد پیشنهادات احتیاج به تفاهم با یکدیگر ندارند.

– موضوع را داغ نگاه دارید. مهمترید چیز جمع آوری بیش از اندازه پیشنهادات می باشد.

– زمانیگه پیشنهادات ته کشید و وقت به پایان رسید، تفکیک، ارزش گذاری و بازگشائی پیشنهادات را آغاز نمایید.

روش سیل عقاید می تواند مانند مسابقه نیز برگزار شود که در آن گروهی که بیشترین پیشنهادات را مطرح کرده اند برنده محسوب می شوند. یا اینکه همین روش بصورت فردی انجام گیرد: یعنی هر فردی 4 تا 5کاغذ جهت یادداشت هر پیشنهاد بر روی یک کاغذ دریافت می کند. (معمولا پیشنهادات چهارمی یا پنجمی جالب تر می باشند).

رجوع به کاربردها بخش تمرکز بر دستور جلسه و از احتیاج تا حقوق

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, روش، متد‏

روش محافظت دریخچال

کمبود زمان بزرگترین مشکل شرکت فعالانه برای اعضا می باشد. این مسئله در موقع مرور مطالب در گروه های بزرگ بیشتر احساس می شود. چرا که مسئله ایی مطرح ولی وقتی برای رسیدگی وجود ندارد. چنین مسائلی می توانند موقتا بایگانی شوند، مسئول جلسه تمامی مسائل و مطرح کنندگان آن را یادداشت و موقتا بایگانی می کند. سپس در آینده و در زمان مناسبی به این مسائل رسیدکی خواهد شد. در این شرایط براحتی می تموان روش دستور جلسه جمعی را استفاده نمود.

رجوع به کاربردها بخش پر و پل و انتخاب

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, روش، متد‏

روش خط صاف

این یک روش ارزش گذاری است که در تمام شرایطی که فضای باز موجود باشد قابل اجراست. این روش را برای به حرکت درآوردن یا جمع بندی می شود استفاده نمود. مسئول جلسه سالن را بتوسط خط صافی به دو قسمت تقسیم می کند. در یک طرف و در مسیر خط افراد موافق و در طرف دیگر مخالفین قرار می گیرند. شرکت کنندگان موضع خود را با جابجایی در مسیر خط مشخص می نمایند. بهتر است مرکز و حد وسط خط با شیئی مشخص شئد تا امکان بی طرفی وجود نداشته باشد.  زمانیکه افراد موضع خود را با جایگزینی بر مسیر خط مشخص نمودند چند تن از افراد گروه اجازه بیان دلایل خود برای موضع گیری را خواهند یافت. اغلب افراد دلایل مشابهی برای موضع گیری و جایگرین شدنشان در نقطه مذکور دارند. افراد می توانند به کرات و با دلایل مختلف در همان محل سابق جایگزین شوند.

 با گروه بندی های مختلف می توان از افراد خوایت تا در برابر مسائل مختلف موضع گیری نشان دهند.

 

 

رجوع به کاربردها بخش محیط دموکراتیک و جامعه متمدن قدرتمند

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, روش، متد‏

روش نقشه امکانات

این روش بمانند روش سیل  پیشنهادات  است که در آن شرکت کنندگان به شکلهای مختلف امکان تجسم و نمودار کردن پروژه و یا قراردادی که بعدها قرار است انجام شود را می یابند.

– شرکت کنندگان فرض را بر انجام پروژه قرار داده سپس سعی می کنند مواردی را که در نتیجه انجام پروژه پیش خواهی آمد را بخاطر سپرده و یادداشت نمایند.

– یادداشت ها را بر اساس مختصات پسندیده/ غیرپسندیده و واقعی/ غیر واقعی جایگزین می کنند.

– از طریق این نقشه فرضی که همه در تشکیل آن شرکت داشته اند برنامه ریزی ها را پایه ریزی می کنند.

بسیاری از مسائلی که در طول یک پروژه پیش می آید غیرقابل پیش بینی می باشد. مثلا رفتار غیر منتظره محیط اطراف یا عملکرد شرکت کنندگان که می تواند نتایج غیر قابل پیش بینی داشته باشد. این اتفاقات همانقدر در مسیر پروژه موثر است که فعالیت های از پیش برنامه ریزی شده شرکت کنندگان. این روش امکان جدایی شرکت کنندگان از فعالییت های خود را فراهم و فضا را برای افرادی که تا کنون برنامه ریزی نداشته اند و برای مشارکت آنها به اشکال مختلف مهیا می سازد.

رجوع به کاربردها بخش جامعه متمدن قدرتمند

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, روش، متد‏

روش مشخصه نمودن

مشخصه کردن روشی سریع و روشن است تا بتوان اولویت های جمعی و اهمیت ترتیب دادن این اولویت ها را یافت. همه شرکت کنندگان تعداد ی مشخصه ( مانند مداد رنگی یا پونر) دریافت می دارند که از آنها برای مشخص نمودن  پیشنهادات و خواسته های مورد نظرشان در برنامه ریزی گروهی که قبلا تهیه شده استفاده می نمایند. افراد آزادند که مشخصه ها را در مورد هر پیشنهادی که مایلند استفاده کنند. این روش باید مانند یک تحقیق اولیه در مورد برداشت و موضع گیری گروه ها در مقابل مسائل و نه تصمیم و رای گیری استفاده شود. هدف مقایسه پیشنهادات با هم و پیدا نمودن نکات اشتراک آنهاست. این روش جمع بندی  سریع و روشنی از برداشت و موضع گیری شرکت کنندگان  در مورد موضوعی بدست می دهد و زیر بنای بیطرفانهای می شود برای ادامه فعالیت ها.

مشخصه کردن شرکت افراد را بسیار موثر می کند زیرا حتی  افراد بسیار گوشه گیر نیز بالاخره ردپایی از خواسته خود بر جای می گذارند.

 

رجوع به کاربردها بخش از احتیاج تا حقوق

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, روش، متد‏

روش کندو

این روش به مفهوم قطع کوتاه مدت دو تا چند دقیقه ایی سخنرانی است  تا شرکت کنندگان دوبه دو امکان بحث آزاد داشته و صدای هم همه سالن را پر کند.

رجوع به کاربردها پر و پل و اختیارات

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, روش، متد‏

SWOT

 روشی است برای تحقیق درباره توانایی ها و ضعف های داخلی یک ارگان،  امکانات و خطراتی که درمحیط اطراف وجود دارند و چگونگی تاثیر این عوامل  بر روند راه گشایی ها.

  کوتاه شده کلمه .می باشد.

– با ارائه  مشکل هدف خود را طبقه بندی نموده تا به آن برسیم.

– سپس موارن زیر را مد نظر قرار دهیم:

1- توانائی های درونی ارگان که می توانند برای رسیدن به هدف مورد استفاده قرار گیرند.

2- ضعف های درونی ارگان که می توانند سدی در راه رسیدن به هدف باشند.

3- امکانات خارجی محیط اطراف  که می توانند ارگان رادر رسیدن به هدف یاری نمایند.

4- خطرات خارجی محیط اطراف  که می توانند سدی برای ارگان در راه رسیدن به هدف باشند.

– با توجه به چنین موجودی اساسی میتوان برنامه کاری صحیحی را برای رسیدن به هدف تهیه نمود.

رجوع به کاربردها بخش پیشرفت ارگانهای دموکراتیک

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, روش، متد‏

روش داستانی

داستانی حادثه ایی واقعی یا فرضی را توضیح می دهد که این توضیح میتواند شامل یک یا چند بخش باشد. هدف از ارائه این روش دادن امکان به شرکت کنندگان است تا طی آن بتوانند راه کارهای مختلف را در شرایط واقعی پیدا نمایند.

رجوع به کاربردها پر و پل و اختیارات، همچنین بخش رهبری قانونی، کشورهای قانون مند و کشورهای نسبتا دموکراتیک.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, روش، متد‏

گروههای متضاد

روش ساده و موثری که اطلاعات را بسرعت در گروهای عظیم گسترش می دهد. پیوند این روش با روش گروهای بزرگ می تواند مشارکت را به حداکثر برساند. این روش بر اساس تشکیل گروهای جدید است که بر گرفته ازانتخاب یک فرد از گروهای مذاکره ای پایه ایست. در گروهای متضاد همه گروهای مذاکراتی نماینده خواهند داشت. همه افراد از مباحث گروهای قبلی – در زمانی بمراتب کوتاهتر از ارائه مباحث برای کل گروها- اطلاع خواهند یافت.

 رجوع به کاربردها بخش پیشرفت ارگانهای دموکراتیک وجامعه متمدن قدرتمند

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, روش، متد‏

روش تمرکز گروهی

در چنین روشی همه افراد می توانند بطور موثر در ارزش گذاری و اظهار نظر درباره بحث مورد نظر شرکت نمایند. در نتیجه شرکت کنندگان درک مشترکی از شرایط اولیه برای پایه ریزی کارها بدست خواهند آورد. این روش می تواند در راه برآورد کیفیت، تهیه پرسشنامه، تعریف درک کلیدی مطالب و بررسی نارضایتی ها مورد استفاده قرار گیرد. تعداد شرکت کنندگان  نباید از 25 تا 30 نفر بیشتر باشد.

این روش شامل مراحل زیر می باشد:

1- طرح موضوع بحث

2- عقاید مختلف

3- اولویت ها – فردی یا جمعی

4- برآورد شرایط کنونی –  فردی یا جمعی

5- تجزیه و تحلیل مشترک

رجوع به کاربردها بخش تمرکز بر دستور جلسه

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, روش، متد‏

کنفرانس مذاکراتی

ر چنین کنفرانسی صدها شرکت کننده امکان بررسی، تفسیر وتوافق در مورد علایق مشترکشان و همچنین مذاکره درباره پیشنهادات آتی را بدست می آورند. کنفرانس ازسه گروه تشکیل می شود که این گروها خود هرکدام شامل گروههای کوچک هشت نفره می باشند.

1- اولین گروه بزرگ شامل افراد پایه ای مثل مسئولین پروژه، شبکه، گروه کاری یا بخشی از یک سازمان می باشند. در این مرحله افراد در گروه های کوچک تر و راجع به مضامین معین و مشخصی مذاکره می کنند.

2- گروه دوم که گروه مقابل محسوب می شوند به ارزش گذاری، نظارت و تعمق در مذاکرات گروه قبلی می پردازند.

3- در گروه سوم همان افراد اولیه بطور جمعی استراتژی و پیشنهاداتی را که در گروه های 1و2مطرح شده را به تحقق می رسانند. چنانچه شرکت کنندگان کنفرانس از افراد گروهاو شبکه های مختلف باشند نتیجتا گروهای پایه نیز از ارگان های مختلف تشکیل می شود. در این حالت گروها بصورت پروژه ای کار خواهند کرد.

کنفرانس مذاکراتی ابزار قدرتمندی برای ایجاد اشتراک و همفکری در ارتباط با کارهای آتی است.چنین کنفرانسی بر مبنای مدیریت روشن و واضحی استوار است گه از پیش موضوعات مذاکرات را به دقت آماده و گروهای مناسب را تقسیم بندی نموده است.

رجوع به کاربردها بخش پیشرفت دموکراتیک ارگانها( شگل گرفته جهت یک ارگان) وجامعه متمدن قدرتمند ( شگل گرفته جهت یک شبکه با نمایندگان ارگانهای مختلف).

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, روش، متد‏

روش تقسیم گروهی

در چنین روشی افراد موضع گیری خود را بصورت انتخاب یک پاسخ اعلام می دارند. این روش چه در شروع یا ادامه یک بحث قابل استفاده می باشد. در چنین روشی حتی افراد کم حرف یا ساکت نیز نظراتشان اعمال می شود. این روش در مورد گروه های بزرگ نیز قابل استفاده می باشد.

گرداننده جلسه 4 موضوع را معرفی می کند و شرکت کنندگان را به 4 گروه تقسیم می کند. هر گروه معرف یک موضوع است.  شرکت کنندگان  خود می توانند گروهی را که در شرایط موجود با نظراتشان همخوانی بیشتری دارد انتخاب نمایند. وقتی همه افراد گروه هایشان را انتخاب نمودند سعی شود ظرف مدت یک تا دو دقیقه علت انتخابشان را برای دیگران توضیح دهند. سپس یک یا چند نفر از هر گروه نظرات گروه خود را بطور خلاصه برای همه گروه ها توضیح دهند. چنانچه بحث در گروه ها باعث تغییر نظرات افراد می شود بهتر است گرداننده جلسه افراد را تشویق به تغییر گروه نماید.

– انتخاب موضوعات باید بشکلی باشد که هیچ موضوعی درست یا غلط بنظر نرسد.

– امکان ارائه راه کارهای تازه باید مهیا باشد.

رجوع به کاربردها بخش صور دموکراسی

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, روش، متد‏

روش نگاه

روشی بسیار لطیف و مودبانه که بوسیله نگاه نوبت سخنگو را مشخص و او را در مرکزیت قرار می دهد. بدینوسیله نوبت سخنوری  بدون بریدن رشته کلام منتقل می شود. روش نگاه باعث جلب کردن توجه ها به سخنران می شود بدون اینکه اظطرابی در بقیه ایجاد شود.با کمی تمرین می توان این روش را بیون رئیس جلسه حتی در گروهای بزرگ نیز استفاده نمود.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, جلسه، نشست‏, روش، متد‏

صحبت به نوبت/ دوره ای

حاضرین در مجلس به نوبت چند دقیقه حق بیان نظراتشان را دارند بدون بریده شدن رشته کلامشان. حق انصراف برای همه آزاد است. هیچگونه سوالی، نظریه یا بحثی انجام نمی شود. نظر به اینکه این روش دارای مسئول جلسه نیست بهتر است که موضوع را مشخص نمود، مثال:

– صحبت به نوبت/ دوره ای در حال حاضر – هر فردی انچه در حال حاضر به ذهنش می رسد را بیان و سپس با خیال آسوده در جلسه شرکت می کند.

– صحبت به نوبت/ دوره ای در مورد دستور جلسه – کدام نکته برای هر فرد در جلسه حائز اهمیت است.

– صحبت به نوبت/ دوره ای در مورد تثبیت بحث – مسئله مهمی که باید در طول بحث بخاطر سپرد.

– صحبت به نوبت/ دوره ای در مورد پیشنهادات- پس ار اتمام بحث فر نفر پیشنهاد خود را بی چون و چرا برای تصمسم گیرس اعلام می دارد.

– صحبت به نوبت/ دوره ای در مورد جمع بندی- کدام عملکرد در جلسه درست و کدام کار را می شود بهتر انجام داد.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, جلسه، نشست‏, روش، متد‏

دستور جلسه جمعی

جلسه با صحبت به نوبت/ دوره ای آغاز و در آن حاضرین:

– موضوعاتی را که مایلند در دستورجلسه گنجانیده شود را عنوان می کنند.

– اینکه هدف از بیان موضوعات دادن اطلاعات، بحث یا تصمیم گیری در مورد آنهاست.

– زمان مورد نیاز برای هر مسئله.

این موارد بر کاغذ بزرگی یا بر تابلو یادداشت می شود تا همه آنرا ببینند. چنانچه زمان در نظر گرفته شده برای موضوعات کافی نباشد، ممکن است بتوان زمان بحث بعضی از مباحث را کوتاه یا مبحثی را به جلسه بعد موکول نمود. پس از گذار از این مرحله زمان باقی مانده بین بقیه مباحث تقسیم می شود. سپس هر فردی خود موضوع مورد نظرش را در جلسه مطرح می کند. این روند خیلی وقت گیر نیست و نتیجه ای واضح و روشن با اولویت های جمعی درباره موضوعات دستور جلسه را دارا می باشد.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, جلسه، نشست‏, روش، متد‏

وظایف گردان در جلسه

مسئولیت جلسات وظیفه پیچیده است که می تواند بین افراد مختلف تقسیم شود. چنانچه وظایت بطور دوره ای بین اعضای اتحادیه تقسیم شود آنها بنحوه کار و عملکردهای ارگان واقف و در مورد جلسات احساس مسئولیت خواهند کرد.

ئیس جلسه – مسئولیت تقسیم زمان برای صحبت، پیشبرد صحبت برای رسیدن به هدف، جمع بندی بحث، پیشبرد تصمیم گیری و غیره.  بهتر است رئیس جلسه موضوع مهمی برای شرکت در بحث نداشته باشد. چنانچه او مطلبی داشت باید فرد دیگری موقتا مسئولیت جلسه را بعهده بگیرد.

– سکرتر –یادداشت گزارش گقتگو ها/ پروتکل که تاییدیه ای است بر موضوعات مطرح شده و تصمیمات گرفته شده در جلسه و بعدها می توان به آن استناد نمود.

– زمان گیر- تعیین زمان برای اظهارات، کنترل کل زمان جلسه که بموقع پایان یابد. در نتیجه بقیه افراد توجه خود را به جلسه مشغول می دارند.

– ناظر – چنانجه موارد خواصی در فرهنگ جلسه مد نظر باشد چنین فردی را از قبل انتخاب تا توجه خاصی به: تقسیم زمان برای هر سخنران، نکات مهم و بخاطر سپردنی، تکنیک های مقتدرانه، احتیاج به وقت تنفس و غیره را مبذول دارد.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, جلسه، نشست‏, روش، متد‏