بایگانی وبلاگ

پل و پر و گزینه ها

هدف

– به تصویر کشیدن تفاوت های بین تصمیمات قاطع جمعی و قراردادهای آزادانه بتوسط یک داستان تخیلی.

– توضیح انتخاب یک راه حل دموکراتیک و راه کارهای مقتدرانه یا هرج و مرج طلبانه و اینکه چگونه در بعضی مواقع این راه حلها دسترس تر از راه حل دموکراتیک می باشند.

1- داستان پر و پل

روزی روزگاری سه پسر بچه بیرون خانه مشغول شیطنت و بازی بودند. آنها در حین بازی بسته شکلاتی پیدا کردند.

– پر گفت، دستش نرنید این مال منه.

– پل گفت، نه اینطور نیست. تو که فقط به تنهایی آنرا ندیدی!

– پرگفت، ولی من اولین نفری بودم که گفتم کسی به آن دست نزنه.

– این عادلانه نیست! تو نمی تونی به تنهایی در این مورد تصمیم بگیری!

– پر گفت، شکلات مال منه و بعد هم پل را هل داد.

 اگر مرد رهگذر مسنی که از آنجا عبور می کرد بین آنها را نگرفته بود حالا دیگر دعوا حسابی جدی شده بود. مرد رهگذر در گوشه ای ایستاده بود و همه چیز را شنیده بود، بهمین دلیل گفت:

پسرا، پسرا! شما نباید دعوا کنید. خشونت فقط خشونت ببار می آورد.

– پرگفت، ولی شکلات مال منه،  من اول گفتم کسی به آن دست نزنه!

– پل گفت،  بله، ولی این حساب نیست. تو خودتم خوب میدونی که ما باید آنرا بطورمساوی نصف کنیم.

در این موقع مرد رهگذرجریان را در دست گرفت و به پر و پل گفت:

بچه ها! شما باید مشکلاتتان را از راه مذاکره حل کنید. شما باید سازش کردن را یاد بگیرید!

پر و پل متعجب مانده بودند. مرد رهگذر گفت: بله در یک سازش هر دو طرف کمی از موضع خود عقب نشینی میکنند و در وسط راه با هم کنار می آیند. ولی پسرها فقط به او خیره شدند.

مرد گفت: خب حالا با هم سازش کنید! با هم کنار بیاید دیگه! ولی مطلقا هیچ اتفاقی نمی افتاد.

مرد رهگذر گفت: وای خدایا! خب یک نفر شما کل شکلات را می خواهد و دیگری نصف آنرا، شما هم می دانید که این امکان ندارد. پس بنابراین باید با هم سازش کنید. سپس به پر گفت با پل کنار بیا و یک چهارم شکلات را به او بده واز این پس هم با هم آشتی باشید!

خب بعد چه شد – بله این سئوال بجایی است.

2- بحث آزاد

چه چیز این داستان نا خوشایند است؟ یکی دو دقیقه وقت جهت بحث آزاد در اختیار شرکت کنندگان قرار داده تا نظراتشان را در مورد مسائل نامفهوم داستان اظهار نمایند.( رجوع به بانک/ مجموعه روش ها).

نظرات را بر تابلو نوشته و توجه  نمایید که آیا این نظرات وجه مشترکی با مواردی که در مبحث بعد عنوان می شود دارند.

3- مباحثه

در موارد زیر با شرکت کنندگان مباحثه نمایید. این مبحث را با کمک بخش انتخابات رهبری تشریح کنید ( رجوع به الفبای دموکراسی ).

– مرد رهگذرحرفش و عملش یکی نمی باشد زیرا او پیشنهاد سازش می دهد ولی خودش راه حل را دیکته می کند. او بمانند کفیل پسرها عمل نموده و آنها را وادارمی کند به قبول یک تصمیم قاطع از پیش تعیین شده که او خودش به تنهایی گرفته : ( پر با پل کنار بیا و یک چهارم شکلات را به او بده واز این پس هم با هم آشتی باشید!) راه حل او بر اساس خواسته اولیه پسرهاست، یعنی پر که همه شکلات را می خواست و پل که نصف آنرا.

– پر روی اصل، هرکس چیزی را اول دید مال اوست، تاکید دارد. او شکلات را یک مسئله عمومی که در مورد آن بخواهد با کسی سازش کند نمی بیند، بلکه مایل است خواسته خودرا با زور به پیش ببرد.

– در مقابل پل معتقد است که وجود شکلات یک مسئله عمومی است. بهمین دلیل اظهار می دارد ( که  تو نمی تونی به تنهایی در اینمورد تصمیم بگیری). پل تاکید بر یک روش عادلانه دارد:( تو خودتم خوب میدونی که ما باید آنرا بطور مساوی نصف کنیم)، اگرچه او هم در نهایت حاضر به مبارزه و زد و خورد در این مورد می باشد.

– ولی وضع پسر سومی که در ابتدای داستان از او نام برده شد چه می شود؟ احتمالا او خودش را عضوی از این ماجرا حس نمی کند و خودش را در این مسئله شریک نمی داند.

مرور بر این چهار نکته سئوالات بسیاری را در ذهن بیدار می کند. برای طولانی نشدن بحث و اینکه رشته کلام از دست گروه خارج نشود، روش یخچال را معرفی نمایید( رجوع به بانک/ مجموعه روش ها).

4- بحث

راه کارهای دموکراتیک نیاز به:

– یک تشکل دارد که در آن بعضی موارد مسائل عمومی محسوب شوند، ولو اینکه افراد در مورد راه حل آنها برداشت های متفاوتی داشته باشند.

– اعضا باید حاضر به اجرای قوانین مساوات و استقلال فردی برای خودشان باشند.

– علیرغم اعتقاد یا عدم اعتقاد به تصمیم جمعی باید آن را اجرا نمایند.

آیا اصولا هیچ راه حل صلح آمیز دموکراتیکی برای داستان مورد نظر وجود دارد؟

نظریات

این داستان می تواند مثالی برای مسائل واقعی و عمومی تری باشد. برای مثال جای پر و پل را با صرب ها و بوسنی ها و جای مرد رهگذر را با ناتو عوض کنید. حالا یک مسئله واقعی با مشکل مشابه ای را در پیش روی دارید. در سال 1994 قرار داد دایتون به همینگونه بر نیرو های پیشتاز در یوگوسلاوی سابق تحمیل شد، با این تفاوت که رهگذر آن واقعه (ناتو) فقط صلح و آشتی طرفین را طلب ننمود بلکه خواهان برقراری یک رهبری دموکراتیک برای همه اقلیت های گروهی در بوسنی شد.

 شرکت کنندگان را تشویق به یافتن موارد مشابه نمایید.

رجوع به بخش کاربردی – مرکزیت دستور جلسه – برای مشاهده برداشتی دیگر از داستان پر و پل.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در الفبای دموکراسی, کاربرد

پیوستگی و اتحاد

هدف

به شرکت کنندگان امکان دهید تا:

– قواعد اساسی و شرایط دموکراسی را در مورد خود به اجرا گذارند.

– در مورد مفهوم تشکیلات و اتحادیه تفکر و اندیشه نمایند.

– با مذاکره به روش صندلی داغ ( رجوع به بانک/ مجموعه روش ها) تنش های بین الگوی مساوات و اصل استقلال فکری را حس نمایند.

1- مراحل گشایش در آغاز یک روند دموکراسی

شرکت کنندگان را دایره وار نشانده و از آنها بخواهید درمورد آخرین باری که بدینصورت دورهم نشسته و فوائد این نشست ها فکر کنند. سپس این چنین ادامه دهید:

“این تصویری از یک تشکیلات دموکراتیک است” که در آن همه در یک سطح قرار دارید. همه توجه تان به امیال و خواسته های درونی خود می باشد و نسبت به محیط اطراف خویش بی توجه هستید بطوریکه اگر شخص تازه واردی داخل شود از جا می پرید. آیا واقعا این تشکیلات با چنین شرایطی دموکراتیک است؟”

اجازه دهید شرکت کنندگان برداشت های خود رابیان نمایند. سپس به بحث در موردایجاد امکانات برای برقراری دموکراسی در تشکیلات موجود بپردازید. برای چنین کاری باید اول پاسخ این دو مورد را یافت:

– ما که هستیم؟ ایا اشتراک نظری داریم؟ علت بودن ما و نبودن دیگران در این مکان چیست؟ آیا هر شخص دیگری هم بدون قید و شرط می توانست عضو شود؟

– چه صلاحیت ها و توانائی هایی داریم؟ آیا موضوع خاصی وجود دارد که بخواهیم در دستور جلسه مطرح کنیم یا موردی که ما قادربه انجام آن باشیم؟

نمایش معرف های اساسی دموکراسی:

2- دیگر مراحل روند دموکراسی

آنچه را که دراولین مرحله مطرح شده جمع بندی نموده، حلقه نجات را بر تابلو ترسیم کرده و لغات عضویت ودستور جلسه را در مراحل 1 و 2 بنویسید. مراحل سنجش و تصمیم گیری را بطور خلاصه توضیح داده و لغات شرکت و تصمیم را در مراحل 3 و 4 بنویسید. لغت درک روشن مطلب که در تمام مراحل روند مورد نیاز می باشد را دروسط حلقه نجات بنویسید.

3- فرهنگ تشکیلاتی

بحثی را با روش صندلی داغ ( رجوع به بانک/ مجموعه روش ها) آغاز و در آن فرهنگ دموکراسی مجمع حاضر که شرکت کنندگان آنرا تشکیل داده اند بررسی کنید. شرکت کنندگان را تشویق نمایید که بجای بحث موضع گیری شخصی خود را از طریق نشستن یا ایستادن مشخص نمایند. در شرایط مناسب به الگوهای مساوات واصل استقلال اشاره کنید. از شرکت کنندگان بخواهید موضع خود را درموارد 6 و 7 مطالب زیر مشخص نموده، ضمنا موارد 1 و11 را همیشه در لیست بگنجانید.

1- هر گروهی نیاز به مسئول دارد.

2- در زمان تصمیم گیری باید منافع عموم را در نظر داشت.

3- انسانها خود در مورد زندگیشان تصمیم گیرنده هستند.

4- سهمیه بندی بهترین راه پیشبرد برابری است.

5- افراد جوان بهتر است به گفته های افراد مسن گوش فرا دهند.

6- من خواهان قدرت هستم.

7- در سازمان ها تصمیم گیرندگان افراد برگزیده ای را تشکیل می دهند.

8- چنانچه خانمی مایل به استفاده از حجاب می باشد، این مورد مسئله ای کاملا شخصی است.

9- انسانها در مجموع تصمیمات عاقلانه ایی اتخاذ می کنند.

10- براساس یک قاعده کلی جنسی مردها اختناق وزور را بر زنان اعمال می کنند.

11- پس از تصویب یک تصمیم، علیرغم عدم موافقت با آن باید به آن احترام گذاشت.

نظرات

– اظهار نظرات می توانند احساسات عمیقی را برانگیزند.

– الگوی مساوات و اصل استقلال  فکری اغلب بحث را به دو جهت مختلف می کشاند. توجه کنید که  آیا شرکت کنندگان گرایش به موضع گیری” میانی” دارند و در عین حال مایل به نشستین و ایستادن همزمان می باشند.

– بحث هایی با روش صندلی داغ اغلب بیانی برای ارزشهای اساسی دموکراتیک می باشد که در آن موضع گیری های شخصی تشویق شده ولی در عین حال به موضع گیری های عمومی نیز با دیده احترام برخورد می شود.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در na , الفبای دموکراسی, کاربرد

تریبون دموکراسی

هدف

اجازه دهید شرکت کنندگان:

– خود را برای داشتن یک تریبون جمعی دموکراسی آماده سازند

– تریبون خود را با معیارهای الفبای دموکراسی مقایسه نمایند

– میزان برقرای دموکراسی را درروند تصمیم گیری های خود اندازه گیری نمایند

1- سنجش و اندازه گیری در مجمع کاری

شرکت کنندگان را به گروههای کاری 4 تا 5 نفره تقسیم کنید. سه کاغذ بزرگ به هر یک از گروه ها بدهید. در صورت امکان برای هر گروه کاغذ رنگی خاصی را با این دستور کار در نظر بگیرید:

“چه امکاناتی مورد نیاز است تا مجمع شما بتواند تصمیم گیریهایش را برمبنای دموکراسی انجام دهد؟ هر گروه حداقل 2 تا3 اصل را ارائه نموده و هراصل را برکاغذی جدا با خط خوانا مرقوم نماید.”

در مدتی که گروه مشغول کار است مسئول گروه حلقه  نجات را برکاغذ بزرگی رسم و آنرا به دیوار نصب نماید. توجه شود که محل کافی برای نصب پاسخ گروها در مورد قوانین دموکراسی در اطراف حلقه نجات وجود داشته باشد.

2- جمع آوری و زمینه

 مسئول گروه درباره بخش های مختلف روند تصمیم گیری از طریق روش حلقه نجات توضیح می دهد.

3- گزارش گروه کاری در مورد تریبون دموکراسی

هر گروهی یک نماینده از بین گروه خود برگزیده تا او یادداشتهای گروه خود را در باره قوانین دموکراسی درمحل مناسبی در اطراف حلقه نجات نصب نماید.

– گاهی برای بعضی از اصول بسختی می توان جای مناسبی پیدا کرد. شاید بدلیل اینکه این اصول گویای ارزشهای اساسی می باشند؟ یا اینکه آنها بیشتر لازمه تشخیص درک مطلب می باشند؟ در چنین حالتی باید آنها را در مرکز حلقه قرار داد.

– آیا مرحله ای دراین روند موجود است که هیچ اصلی را دربرنگیرد؟

4- مرور بر معیارهای دموکراسی

مسئول گروه از پیش پلاکارتهایی در مورد معیارهای دموکراسی تهیه و آماده کند. این پلاکارتها را در کنار مراحل منظوره در روند تصمیم گیری قرار داده و بطور خلاصه درباره آنها توضیحاتی دهد. اکنون تریبون دموکراسی که مجمع های کاری تهیه کرده اند را با معیارهای دموکراسی مقایسه نمایید. معمولا یادداشت ها و واژه های لغوی آنها با معیارهای دموکراسی کاملا سازگار و موافق است.

5- ارزشیابی: روند تصمیم گیری مجامع کاری و معیارهای دموکراسی

هر مجمعی اصول خود را بطور جمعی تصویب نموده و هم اکنون روند تصمیم گیری این اصول با  معیارهای دموکراسی ارزشیابی خواهد شد:

– تعدادی ورقه ارزشیابی به هر گروه داده تا هر کدام نظرات خود را مطرح نمایند.

– اعضای گروها با کمک یکدیگر بررسی نمایند که آیا هیچ یک از مجامع کاری، کنترلی در مورد دستور جلسه ( که بوسیله مسئول گروه انجام گرفته) داشته است؟ آیا هیچ مجمع کاری بطور گروهی در زمان  تصمیم گیری تاثیر گذار بوده است؟ جنانچه همه پرسی انجام نگرفته باشد چگونه می شود پاسخ این سوال را یافت؟

6- خط پایانی

خط مستقیمی ترسیم کنید و ازشرکت کنندگان بخواهید  درباره موارد زیر موضع گیری نمایند ( رجوع به بانک/ مجموعه روشها ):

– متوجه شرایط مورد نیاز درروند تصمیم گیری از طریق دموکراسی هستم

– شرکتم در روند موثر بوده است

– شرکت دراین روند برایم جالب بود

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در na , الفبای دموکراسی, کاربرد

صور دو گانه دموکراسی

هدف

– تحقیق در مورد وجهه نظر گروه حاضر درباره دموکراسی

– ایجاد امکانات برای شرکت کنندگان از طریق بحث آزاد تا بتوانند احساسات خود را بیان نمایند ( رجوع به بانک/ مجموعه روش ها

1ـ بحث آزاد: نکات مثبت دموکراتی

کدام جنبه دموکراسی بنظرتان مثبت می رسد؟

1- شرکت عموم

2- پشتوانه گروهی در مدیریت/ رهبری

3- تصمیم گیری بهتر

4- و غیره

( افرادی از گروه ممکن است خواستار توضیح و تعریف بیشتری در موارد فوق باشند. پاسخ این است که هر شرکت کننده ای شخصا بهترین گزینه را انتحاب می کند.

امکان دارد افرادی در گروههای دیگر نکات منفی را ببینند وهیچ یک از گزینه ها مناسب آنها نباشد. احتمالا چنین افرادی پس از تفکر عمیق تر گزینه مناسبی را خواهند یافت ).

2 ـ بحث آزاد: نکات منفی دموکراتی

کدام جنبه دموکراسی بنظرتان سخت یا مسئله ساز می رسد؟ کدامین نتایج منفی، حاصل برقراری دموکراسی در انجمن، محل کار، اتحادیه، شهرداری و یا کشور شما خواهد بود؟

1- هرج و مرج

2- کسی حاضر به قبول مسئولیت نیست

3- تصمیم گیری بدتر

4- و غیره

3 – جمع بندی

توجه شرکت کنندگان را به این نکته معطوف دارید که کدام گروه بحث از موا رد فوق بیشترین یا کمترین شرکت کننده را بخود جلب نموده است .

نظرات

– درمبحث اول معمولا مورد “شرکت عموم” بیشترین ومورد” پشتوانه اکثریت از مدیریت/ رهبری” کمترین شرکت کننده را بخود جلب می نماید.

– این راه کارها می توانند برای شروع یک روند طولانی و رده بندی شده در راه دموکراسی مورد استفاده قرار گیرند. چنانچه افراد شرکت کننده علاقه کمتری نسبت به گزینه” پشتوانه  اکثریت ازمدیریت/ رهبری”  که ـ بر مبنای قواعد و برداشت غربی هسته اصلی  دموکراسی است ـ نشان می دهند، بهتر است این مسئله در آینده مجددا مورد بحث قرار گیرد.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در الفبای دموکراسی, کاربرد